මීට ඉස්සර දුන්න සෙට් එක බා ගන්න මෙතනින් යන්න. මෙතනත් විවිධ මාතෘකා යටතේ ගොනු වෙච්ච ලොගෝ තොගයක් තියෙනවා. පී එස් ඩී, ඉලස්ට්‍රේටර් වගේම, ඊ පී එස් ෆයිල් එකත් තියෙන නිසා ඔයාලට ලේසි වෙයි. එහෙනම් බා ගෙන වැඩ පට්ටාන් ගන්න. ඔබට ජය. :)

186 MB



මෙන්න තවත් ලස්සන වින්ටේජ් රෙට්‍රෝ ලෝගෝ ටෙම්ප්ලේට් තොගයක් දැන්ම බා ගන්න


මීට ඉස්සර දුන්න සෙට් එක බා ගන්න මෙතනින් යන්න. මෙතනත් විවිධ මාතෘකා යටතේ ගොනු වෙච්ච ලොගෝ තොගයක් තියෙනවා. පී එස් ඩී, ඉලස්ට්‍රේටර් වගේම, ඊ පී එස් ෆයිල් එකත් තියෙන නිසා ඔයාලට ලේසි වෙයි. එහෙනම් බා ගෙන වැඩ පට්ටාන් ගන්න. ඔබට ජය. :)

186 MB



1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.