අපෙ ‍කොම්පීතරේට වයරස් රිංගන තවත් ක්‍රමයක් තමා පෙන් ඩ්‍රයිව්. ඉතිං ගොඩක් වෙලාවට වෛරස් ගාඩ් තිබුනත් අප්ඩේට් කරලා නොතිබුනොත් බඩු බනිස් තමා. ‍හේතුව තමා ගොඩක් වෛරස් පොග්‍රෑම් කරල තියෙන්නෙ පෙන් එක ඕපන් කරපු ගමන් රන් වෙන විදියට. ඉතිං මේකට හොදම උත්තරේ USB AV virus. පෙන් එකක් විතරක් නෙවේ වෙනත් ඕනම පොර්ටබල් ඩයිවරයක් ගහපු ගමන්ම ඔටෝ වයරස් ස්කෑන් කරනවා. දැනට තියෙන ‍වයිරස් ගාඩ් එකත් එක්ක කිසිම අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න  පුලුවන්. බාගෙනම බලන්නකෝ එහෙන්ම්.


11MB
LINK 1
LINK 2පෙන් ඩ්‍රයිව් වලින් හොර රහසෙම කොම්පීතරේට රිංගන වයිරස් වලට උත්තරයක්-USB AV virus Guard

අපෙ ‍කොම්පීතරේට වයරස් රිංගන තවත් ක්‍රමයක් තමා පෙන් ඩ්‍රයිව්. ඉතිං ගොඩක් වෙලාවට වෛරස් ගාඩ් තිබුනත් අප්ඩේට් කරලා නොතිබුනොත් බඩු බනිස් තමා. ‍හේතුව තමා ගොඩක් වෛරස් පොග්‍රෑම් කරල තියෙන්නෙ පෙන් එක ඕපන් කරපු ගමන් රන් වෙන විදියට. ඉතිං මේකට හොදම උත්තරේ USB AV virus. පෙන් එකක් විතරක් නෙවේ වෙනත් ඕනම පොර්ටබල් ඩයිවරයක් ගහපු ගමන්ම ඔටෝ වයරස් ස්කෑන් කරනවා. දැනට තියෙන ‍වයිරස් ගාඩ් එකත් එක්ක කිසිම අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න  පුලුවන්. බාගෙනම බලන්නකෝ එහෙන්ම්.


11MB
LINK 1
LINK 2