සුපිරි වෛරස් ගාඩ් එකක් ඉල්ලපු අය මෙන්න බා ගන්න.ඒ වී ජී කියන්නේදැනට ලෝකයේ ඉහල පිලිගැනීමක් තිබෙන වෛරස පිරික්සනයක්.ලෝකයේ වෛරස් ගාඩ් තම ශක්‍යතා හැකියාවන් මත පෙල ගැස්සුවාම ඒ වී  ජී දෙවැනි තැනට පත් වෙනවා.එක වෙන්නේ බිට් ඩිෆෙන්ඩර්.ඉතිං ඇයි මේ එක දෙන්නේ නැතුව  දෙක දෙන්නේ ඇයි කියලා කස්ටිය බලනවා ඇතිනේ.කවුරු මොනා කිවුවත් ඔක්කෝටම වඩා අත්දැකීම් මතින් ලබා ගන්න දේ ගොඩක් බලවත්.කොටින්ම කියතොත් දැන් අවුරුදු කිහිපයක් එක දිගට මං පාවිච්චි කොරන්නේ ඒ වී ජී.ඉතිං තවත් කවර කතාද..මෙන්න බා ගන්න යාලුවනේ.බාගෙන කැමති සීරියල් කී එකකින් ඇක්ටිවේට් කර ගන්න.සීරියල් කී තොගයක්ම තියෙනවා හොදේ.බිට් ඩිෆෙන්ඩර් ලොක්කත් ලගදීම ගෙනත් දෙන්නම් ඈ....


ඒ වී ජී 2013 වෛරස් ගාඩ් එකනැති අය මෙතනින බා ගන්න-120 MB
32 Bit
64 Bit


සීරියල් ටික මෙතනින් බා ගන්න-1 KB
Serial
සුපිරි ඒ වී ජී වෛරස් ගාඩ් එක වැඩ කරන සීරියල් සමග මෙන්න-AVG 2013


සුපිරි වෛරස් ගාඩ් එකක් ඉල්ලපු අය මෙන්න බා ගන්න.ඒ වී ජී කියන්නේදැනට ලෝකයේ ඉහල පිලිගැනීමක් තිබෙන වෛරස පිරික්සනයක්.ලෝකයේ වෛරස් ගාඩ් තම ශක්‍යතා හැකියාවන් මත පෙල ගැස්සුවාම ඒ වී  ජී දෙවැනි තැනට පත් වෙනවා.එක වෙන්නේ බිට් ඩිෆෙන්ඩර්.ඉතිං ඇයි මේ එක දෙන්නේ නැතුව  දෙක දෙන්නේ ඇයි කියලා කස්ටිය බලනවා ඇතිනේ.කවුරු මොනා කිවුවත් ඔක්කෝටම වඩා අත්දැකීම් මතින් ලබා ගන්න දේ ගොඩක් බලවත්.කොටින්ම කියතොත් දැන් අවුරුදු කිහිපයක් එක දිගට මං පාවිච්චි කොරන්නේ ඒ වී ජී.ඉතිං තවත් කවර කතාද..මෙන්න බා ගන්න යාලුවනේ.බාගෙන කැමති සීරියල් කී එකකින් ඇක්ටිවේට් කර ගන්න.සීරියල් කී තොගයක්ම තියෙනවා හොදේ.බිට් ඩිෆෙන්ඩර් ලොක්කත් ලගදීම ගෙනත් දෙන්නම් ඈ....


ඒ වී ජී 2013 වෛරස් ගාඩ් එකනැති අය මෙතනින බා ගන්න-120 MB
32 Bit
64 Bit


සීරියල් ටික මෙතනින් බා ගන්න-1 KB
Serial
1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.