ලෝකයේ හොදම ‍වෛරස් ගාඩ් එක විදියට පිට පිට රෙකෝඩ් ගහපු බ්ට් ඩි‍ෆෙන්ඩර් ඔන්න අද ගෙනාවා.මේ මොනව කියනවද?ජෙනුයින් විදියට ඇක්ටිවේටර් එකත් තියෙනවා.ටෝජන්,මැල් වෙයා,ස්පයි වෙයා ලොවෙත් නෑ,ලොවි ගහෙත් නෑ,අපි ලගත් නෑ ඔන්න.එහෙනම් බාගෙන හරියටම ඇක්ටිවේට් කර ගන්න හොදේ.

32 බිට් 

64 බිට්

ක්‍රැක් එක මෙතනින්


බිට් ඩි‍ෆෙන්ඩර් ලොක්කා අපේ කොම්පීතරේට-Bitdefender 2013

ලෝකයේ හොදම ‍වෛරස් ගාඩ් එක විදියට පිට පිට රෙකෝඩ් ගහපු බ්ට් ඩි‍ෆෙන්ඩර් ඔන්න අද ගෙනාවා.මේ මොනව කියනවද?ජෙනුයින් විදියට ඇක්ටිවේටර් එකත් තියෙනවා.ටෝජන්,මැල් වෙයා,ස්පයි වෙයා ලොවෙත් නෑ,ලොවි ගහෙත් නෑ,අපි ලගත් නෑ ඔන්න.එහෙනම් බාගෙන හරියටම ඇක්ටිවේට් කර ගන්න හොදේ.

32 බිට් 

64 බිට්

ක්‍රැක් එක මෙතනින්


1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.