පන්ඩිතකමට දැම්ම වගේ නෙවේනෙ.දැන් ඉල්ලපුවා දෙන්නත් එපැයි.සොෆ්ට්වෙයා ඉල්ලීම් තීරයෙන් මලිත්,මුණවීර යාලුවො දෙන්න ටෙක්ස් ටු ස්පීච් සොෆ්ටුවක් ඉල්ලපු නිසා අද ඩී ස්පීච් ගෙනාවා.සාමාන්‍ය වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියත් සමග එන ස්පීච් පහසුකමට වඩා මෙහි වැඩ ගොඩක් තියෙනවා.ඩී ජේ කරන යාලුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වේවි මේක.ඒ වගේම තමන්ගේ අනන්‍යතාව සගවාගෙන අවශ්‍ය කෙනෙකුට පනිවුඩයක් යැවීමට මෙය පහසුවෙන් භාවිතා කල හැකියි.ඒ වගේම මේ සදහා අන්තර්ජාලය තුලින් තවත් කටහඩවල් රාශියක් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගෙන භාවිතා කල හැකියි.ඉන්ට්‍රෝල් කිරීමක් අවශ්‍ය කරන්නෙත් නෑ.බා ගෙන එක්ස්ට්‍රැට් කොරලා වැඩ කරන්නයි තියෙන්නේ.එහෙනම් ඉක්මන් කොරලා බා ගන්න. 


1.7 MB
කතා නොකර කතා කරන්න-D Speech


පන්ඩිතකමට දැම්ම වගේ නෙවේනෙ.දැන් ඉල්ලපුවා දෙන්නත් එපැයි.සොෆ්ට්වෙයා ඉල්ලීම් තීරයෙන් මලිත්,මුණවීර යාලුවො දෙන්න ටෙක්ස් ටු ස්පීච් සොෆ්ටුවක් ඉල්ලපු නිසා අද ඩී ස්පීච් ගෙනාවා.සාමාන්‍ය වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියත් සමග එන ස්පීච් පහසුකමට වඩා මෙහි වැඩ ගොඩක් තියෙනවා.ඩී ජේ කරන යාලුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වේවි මේක.ඒ වගේම තමන්ගේ අනන්‍යතාව සගවාගෙන අවශ්‍ය කෙනෙකුට පනිවුඩයක් යැවීමට මෙය පහසුවෙන් භාවිතා කල හැකියි.ඒ වගේම මේ සදහා අන්තර්ජාලය තුලින් තවත් කටහඩවල් රාශියක් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගෙන භාවිතා කල හැකියි.ඉන්ට්‍රෝල් කිරීමක් අවශ්‍ය කරන්නෙත් නෑ.බා ගෙන එක්ස්ට්‍රැට් කොරලා වැඩ කරන්නයි තියෙන්නේ.එහෙනම් ඉක්මන් කොරලා බා ගන්න. 


1.7 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.