අපි නිර්මාණය කරපු ‍සොෆ්ටුවකට එහෙම නැත්නම් අපි ආස කරන ෆෝල්ඩරේකට අපේම ක්‍රමේට අයිකන් එකක් නිර්මාණය කරලා ඇඩ් කර ගන්න කියාපු සොෆ්ටුවක් තමා මේක.‍සාමාන්‍යයෙන් පොටෝෂොප් භාවිතා කරලා අයිකනයක් සකස් කර ගන්නවාට වඩා පහසුවෙන් මෙය මගින් ඔබට අයිකන් නිර්මාණය කර ගත හැකියි.හොද නිර්මාණ ශීලී හැකියාවක් තියෙනවනම් ෆයිවර් වෙබ් අඩවිය තුල හොද ගිග් එකක් දාලා විකුණන්නත් පුලුවන්.එහෙනම් බා ගෙන වැඩක් ගන්න.ගිහින් එන්නම්.ඔබට ජය.


2.3 MB
තමන්ගේ ක්‍රමයට අයිකන් නිර්මාණය කර ගන්න-Icon Tool Kit


අපි නිර්මාණය කරපු ‍සොෆ්ටුවකට එහෙම නැත්නම් අපි ආස කරන ෆෝල්ඩරේකට අපේම ක්‍රමේට අයිකන් එකක් නිර්මාණය කරලා ඇඩ් කර ගන්න කියාපු සොෆ්ටුවක් තමා මේක.‍සාමාන්‍යයෙන් පොටෝෂොප් භාවිතා කරලා අයිකනයක් සකස් කර ගන්නවාට වඩා පහසුවෙන් මෙය මගින් ඔබට අයිකන් නිර්මාණය කර ගත හැකියි.හොද නිර්මාණ ශීලී හැකියාවක් තියෙනවනම් ෆයිවර් වෙබ් අඩවිය තුල හොද ගිග් එකක් දාලා විකුණන්නත් පුලුවන්.එහෙනම් බා ගෙන වැඩක් ගන්න.ගිහින් එන්නම්.ඔබට ජය.


2.3 MB
1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.