බෝරිං වෙච්ච රිගින් ටෝන් අතරේ තමන්ටම අනන්‍ය වෙච්ච රිගිං ටෝන් කෑල්ලක් හදා ගන්න මෙන්න එල සොෆ්ටුවක්.මේකෙන් අපි ලග තියෙන ඕනම එම් පී ත්‍රී එකක් අවශ්‍ය කොටස කපලා අරගෙන ෆෝන් එකට දා ගන්න පුලුවන්. එම් පී ත්‍රී කටර් එකක් වශයෙන් භාවිතා කරන්නත් පුලුවන්.එහෙනම් බාගන්න.

0.8MB
තමන්ගෙ ස්ටයිල් එකට රිගින්ටෝන් එකක් හදා ගන්න-Ring Tone Maker


බෝරිං වෙච්ච රිගින් ටෝන් අතරේ තමන්ටම අනන්‍ය වෙච්ච රිගිං ටෝන් කෑල්ලක් හදා ගන්න මෙන්න එල සොෆ්ටුවක්.මේකෙන් අපි ලග තියෙන ඕනම එම් පී ත්‍රී එකක් අවශ්‍ය කොටස කපලා අරගෙන ෆෝන් එකට දා ගන්න පුලුවන්. එම් පී ත්‍රී කටර් එකක් වශයෙන් භාවිතා කරන්නත් පුලුවන්.එහෙනම් බාගන්න.

0.8MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.