වීඩියෝ,ඕඩියෝ,එම් පී ත්‍රී,පී ඩී එෆ්.. මේ වගේ ෆයිල් වර්ග එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමට වෙන අවස්ථා බොහොමයි.ඒ වෙලාවට එක එක ෆයිල් ෆෝමැට්ටුවට වෙන වෙන සොෆ්ටු භාවිතා කරනවාට වඩා එකම සොෆ්ටුවකින් කරගන්න තිබුනොත් පංකාදුයි නොවැ.ෆයිල් ජොයිනර් කියන්නේ ඒ වගේ වැඩවලට කියාපු බඩුව.ෆයිල් කෑලි දෙක තුනක් නෙවේ අවශ්‍යනම් හැට හුටාමාරක් වුනත් මේකෙන් මූට්ටු කර ගන්න පුලුවන් ඕං.බා ගත්ත රාර් ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැට් කොරලා ඕපන් කර ගන්තනම්.ඊට පස්සේ ඔය ඇඩ් ෆයිල්ස් බට්න් එක ක්ලික් කරලා අවශ්‍ය ෆයිල්ස් ටික ඇඩ් කර ගමු.හැබැයි පුතෝ ඇඩ් කරන ෆයිල්ස් එකම ෆෝමැට්ටුව වෙන්න ඕන.උදාහරණයකට කීවොත් අපිට ඕන වීඩියෝ ෆයිල්ස් දෙකක් මූට්ටු කරන්න කියලා.එකක් ඒ වී අයි ෆෝමැට්ටුවෙනුත්,අනිත් එක එම් පී ෆෝ ෆෝමැට්ටුවෙනුත් තියෙන්න බෑ.දෙකම එකම මොඩල් එක වෙන්න ඕන,වෙන්නේ නැත්නම් අර ෆෝර්මැට් ෆැක්ටරිය වගේ එකකින් අඹරලා එකකට හදාගන්න ඕන.ඉතිං එහෙව් කොරලා බ්‍රවුස් කියන තැනින් සේව් වෙන්න ඕන තැන දීලා ජොයින් කර ගත්තාම වැඩේ අහවරයි.සමහර විට අවුට් පුට් එක එන්නේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් නැතුව.පලමුපාර ඕපන් කරනකොට ඕපන් විත් දීලා අවශ්‍ය නිවැරදි සොෆ්ටුවෙන් ඕපන් කර ගන්න.එතකොට එක්ස්ටෙන්ෂන්(avi,wmv,mp3,pdf වගේ ඒවා) කෑල්ල ඔටෝම ෆයිල් එක පස්සෙන් එල්ලිලා තියෙයි.එහෙම නැත්නම් ෆෝල්ඩර් ඔප්ෂන් ගිහින් නිවැරදිව එක්ටෙන්ෂන් එකත් එක්ක රී නේම් කර ගන්න.එතකොට ඒකත් අහවරයි.එහෙනම් ‍සුනංගු නොවී බා ගමු.

0.1 MB


ලේසියෙන්ම ෆයිල් මූට්ටු කර ගන්න-File Joiner Portable


වීඩියෝ,ඕඩියෝ,එම් පී ත්‍රී,පී ඩී එෆ්.. මේ වගේ ෆයිල් වර්ග එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමට වෙන අවස්ථා බොහොමයි.ඒ වෙලාවට එක එක ෆයිල් ෆෝමැට්ටුවට වෙන වෙන සොෆ්ටු භාවිතා කරනවාට වඩා එකම සොෆ්ටුවකින් කරගන්න තිබුනොත් පංකාදුයි නොවැ.ෆයිල් ජොයිනර් කියන්නේ ඒ වගේ වැඩවලට කියාපු බඩුව.ෆයිල් කෑලි දෙක තුනක් නෙවේ අවශ්‍යනම් හැට හුටාමාරක් වුනත් මේකෙන් මූට්ටු කර ගන්න පුලුවන් ඕං.බා ගත්ත රාර් ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැට් කොරලා ඕපන් කර ගන්තනම්.ඊට පස්සේ ඔය ඇඩ් ෆයිල්ස් බට්න් එක ක්ලික් කරලා අවශ්‍ය ෆයිල්ස් ටික ඇඩ් කර ගමු.හැබැයි පුතෝ ඇඩ් කරන ෆයිල්ස් එකම ෆෝමැට්ටුව වෙන්න ඕන.උදාහරණයකට කීවොත් අපිට ඕන වීඩියෝ ෆයිල්ස් දෙකක් මූට්ටු කරන්න කියලා.එකක් ඒ වී අයි ෆෝමැට්ටුවෙනුත්,අනිත් එක එම් පී ෆෝ ෆෝමැට්ටුවෙනුත් තියෙන්න බෑ.දෙකම එකම මොඩල් එක වෙන්න ඕන,වෙන්නේ නැත්නම් අර ෆෝර්මැට් ෆැක්ටරිය වගේ එකකින් අඹරලා එකකට හදාගන්න ඕන.ඉතිං එහෙව් කොරලා බ්‍රවුස් කියන තැනින් සේව් වෙන්න ඕන තැන දීලා ජොයින් කර ගත්තාම වැඩේ අහවරයි.සමහර විට අවුට් පුට් එක එන්නේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් නැතුව.පලමුපාර ඕපන් කරනකොට ඕපන් විත් දීලා අවශ්‍ය නිවැරදි සොෆ්ටුවෙන් ඕපන් කර ගන්න.එතකොට එක්ස්ටෙන්ෂන්(avi,wmv,mp3,pdf වගේ ඒවා) කෑල්ල ඔටෝම ෆයිල් එක පස්සෙන් එල්ලිලා තියෙයි.එහෙම නැත්නම් ෆෝල්ඩර් ඔප්ෂන් ගිහින් නිවැරදිව එක්ටෙන්ෂන් එකත් එක්ක රී නේම් කර ගන්න.එතකොට ඒකත් අහවරයි.එහෙනම් ‍සුනංගු නොවී බා ගමු.

0.1 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.