ඩීමොන් ටූල්ස්,ඇල්කොහොල් වගේ ලේසියෙන්  අයි එස් ඕ ඉමේජ් ෆයිල් ලේසියෙන් හදාගන්න,‍ඕපන් කර ගන්න මැජික් අයි එස් ඕ නියම සොෆ්ටුව.බූටබල්,නන් බූටබල්,ගේම්ස්,සොෆ්ට්වෙයා.. මේ වගේ විවිධාකාර සීඩී,ඩීවීඩී භාවිතා කරල ඉමේජ් ෆයිල් සකසා ගන්න පුලුවන්.වින්ඩෝස් සවන් වල භාවිතා කරන්න පෙර සිස්ටම් රිස්ටෝර් පොයින්ටුවක් හදාන ඉන්න.කෝකටත් වැදගත් වෙයි.

මෙහෙම කියාන ගියාට මෙලෝ අප්‍රබ්‍රන්සයක් තේරෙන්නේ නැති අයත් ඉන්නවනේ.
‍+ඉමේජ් ෆයිලයක් කියන්නේ මොකක්ද?
ඉමේජ් ෆයිලයක් කියන්නේ සීඩී,ඩීවීඩී තැටියක් ඒ ආකාරයෙන්ම පිටපත් කර ගත්තාම ලැබෙන ෆයිලයට

+ඉමේජ් ෆයිල් අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි?
ඔබ දන්නවා සමහර සීඩී,ඩීවීඩී තැටි තියෙනවා කොපි කරන්න බැරි.ඒවා මේ මගින් කොපි කරන්න පුලුවන්.තව සමහර ගේම්ස් එහෙම තියෙනවා ප්ලේ කරන්න එහි ඔර්ජිනල් සීඩී එකත් අවශ්‍ය වෙනවා.සීඩී සපොට් කියලා අපි කවුරුත් කියන්නේ.ඉතිං ඒවාට මේ සොෆ්ටුව භාවිතා කරන්න පුලුවන්.තව වැඩ නම් ගොඩයි.මම කිව්වේ ප්‍රධාන ඒවා.

+ඉමේජ් ෆයිල් ඕපන් කරන්නේ කොහොමද?
මෙහිදී ඔබ භාවිතා කරන සොෆ්ටුව(මැජික් අයි එස් ඕ,ඩීමොන් ටූල්ස්,ඇල්කොහොල්) මගින් ඔබේ පරිගණකයට වර්චුවල් ධාවකයක් එක් කරනවා.හරියට සීඩී රොම් එකක් වගේ.එය මගින් ඕපන් කර ගන්න පුලුවන්.

තව මොනව හරි ප්‍රශ්න වුනොත් ඊ මේල් එකක් එවන්න.එහෙනම් බා ගන්න.ඔබට ජය


1.3 MB
අයි එස් ඕ ඉමේජ් ෆයිල් ලේසියෙන් මැනේජ් කරන්න-Magic ISO


ඩීමොන් ටූල්ස්,ඇල්කොහොල් වගේ ලේසියෙන්  අයි එස් ඕ ඉමේජ් ෆයිල් ලේසියෙන් හදාගන්න,‍ඕපන් කර ගන්න මැජික් අයි එස් ඕ නියම සොෆ්ටුව.බූටබල්,නන් බූටබල්,ගේම්ස්,සොෆ්ට්වෙයා.. මේ වගේ විවිධාකාර සීඩී,ඩීවීඩී භාවිතා කරල ඉමේජ් ෆයිල් සකසා ගන්න පුලුවන්.වින්ඩෝස් සවන් වල භාවිතා කරන්න පෙර සිස්ටම් රිස්ටෝර් පොයින්ටුවක් හදාන ඉන්න.කෝකටත් වැදගත් වෙයි.

මෙහෙම කියාන ගියාට මෙලෝ අප්‍රබ්‍රන්සයක් තේරෙන්නේ නැති අයත් ඉන්නවනේ.
‍+ඉමේජ් ෆයිලයක් කියන්නේ මොකක්ද?
ඉමේජ් ෆයිලයක් කියන්නේ සීඩී,ඩීවීඩී තැටියක් ඒ ආකාරයෙන්ම පිටපත් කර ගත්තාම ලැබෙන ෆයිලයට

+ඉමේජ් ෆයිල් අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි?
ඔබ දන්නවා සමහර සීඩී,ඩීවීඩී තැටි තියෙනවා කොපි කරන්න බැරි.ඒවා මේ මගින් කොපි කරන්න පුලුවන්.තව සමහර ගේම්ස් එහෙම තියෙනවා ප්ලේ කරන්න එහි ඔර්ජිනල් සීඩී එකත් අවශ්‍ය වෙනවා.සීඩී සපොට් කියලා අපි කවුරුත් කියන්නේ.ඉතිං ඒවාට මේ සොෆ්ටුව භාවිතා කරන්න පුලුවන්.තව වැඩ නම් ගොඩයි.මම කිව්වේ ප්‍රධාන ඒවා.

+ඉමේජ් ෆයිල් ඕපන් කරන්නේ කොහොමද?
මෙහිදී ඔබ භාවිතා කරන සොෆ්ටුව(මැජික් අයි එස් ඕ,ඩීමොන් ටූල්ස්,ඇල්කොහොල්) මගින් ඔබේ පරිගණකයට වර්චුවල් ධාවකයක් එක් කරනවා.හරියට සීඩී රොම් එකක් වගේ.එය මගින් ඕපන් කර ගන්න පුලුවන්.

තව මොනව හරි ප්‍රශ්න වුනොත් ඊ මේල් එකක් එවන්න.එහෙනම් බා ගන්න.ඔබට ජය


1.3 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.