ඇනිමේෂන් ඉගෙනගන්න,කරන්න අපි කවුරැත් ආසයිනේ.අපේ සිතේ පහලවෙන සිතිවිල්ලක් පරිගණකය තුලදී යථාර්තයක් බවට පත් කර ගන්න මේ හරහා පුලුවන්.පුංචි කාලේ මැදින් ඉරක් ඇදලා,හතරපැත්තෙන් අත් දෙකට කකුල් දෙකට ඉරි කෑලි ඇදලා,උඩින්ම ඔලුවට බෝලයක් ඇදලා ඇටකෝට්ටෙක් ඇන්දා ඔයාලට මතක ඇති.ඉතිං ඒ පුංචි කාලේ ඇන්ද ඇටකෝට්ටට පණ‍ පොවන්න කාලය ඇවිත්.ස්ටයික්ස් කියන්නේ මේ ඇටකෝටු මිනිසුන්ගෙන් ඇනිමේෂන් කරන්න පුලුවන් මෘදුකාංගයක්.සමහර වෙලාවට මෙ‍් මගින් හදපු ඇනිමේෂන් ඔයාල දැකලත් ඇති.දැකල නැති අය පහතින් බලල ඉන්නකෝ.දැන් ඉතිං තමන්ටත් මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුලුවන් කියලා හිතට ගතට කික් එකක් ආවනම් දැන්ම බාගෙන වැඩේට බහින්න.නිර්මාණ ශීලී හැකියාවක් තියෙනවා නම්  ඇනිමේෂන් වලට පිවිසෙන්න,අත් පොත් තියන්න හොද සොෆ්ට්වෙයා එකක්.ඔබ‍ට ජය.


10 MB
ඇටකෝටු මිනිස්සුන්ගෙන් ඇනිමේෂන් කරන්න-Stykz


ඇනිමේෂන් ඉගෙනගන්න,කරන්න අපි කවුරැත් ආසයිනේ.අපේ සිතේ පහලවෙන සිතිවිල්ලක් පරිගණකය තුලදී යථාර්තයක් බවට පත් කර ගන්න මේ හරහා පුලුවන්.පුංචි කාලේ මැදින් ඉරක් ඇදලා,හතරපැත්තෙන් අත් දෙකට කකුල් දෙකට ඉරි කෑලි ඇදලා,උඩින්ම ඔලුවට බෝලයක් ඇදලා ඇටකෝට්ටෙක් ඇන්දා ඔයාලට මතක ඇති.ඉතිං ඒ පුංචි කාලේ ඇන්ද ඇටකෝට්ටට පණ‍ පොවන්න කාලය ඇවිත්.ස්ටයික්ස් කියන්නේ මේ ඇටකෝටු මිනිසුන්ගෙන් ඇනිමේෂන් කරන්න පුලුවන් මෘදුකාංගයක්.සමහර වෙලාවට මෙ‍් මගින් හදපු ඇනිමේෂන් ඔයාල දැකලත් ඇති.දැකල නැති අය පහතින් බලල ඉන්නකෝ.දැන් ඉතිං තමන්ටත් මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුලුවන් කියලා හිතට ගතට කික් එකක් ආවනම් දැන්ම බාගෙන වැඩේට බහින්න.නිර්මාණ ශීලී හැකියාවක් තියෙනවා නම්  ඇනිමේෂන් වලට පිවිසෙන්න,අත් පොත් තියන්න හොද සොෆ්ට්වෙයා එකක්.ඔබ‍ට ජය.


10 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.