වැඩක් බොක්කෙන්ම බැහැල කොරගෙන කොරගෙන යනකොට කොම්පීතරේ ස්ටක් වුනොත් එතනින් ලැබෙන  සන්තෝසේ කියල නිම කරන්න බැරුවා.විශේෂයෙන්ම ගැරැෆික් වැඩ ‍වගේ දේවල් කරනකොට ස්ටක් වුනොත් කට කනේ තියාන කොන්ට්‍රෝල්,ඕල්ට්,ඩිලීට් ගහලා විදින්න වෙන වදේ.ඉතිං කස්ටියට සුපිරි වැඩක් ගන්න සොෆ්ටුවක්  වයිස් මෙමරි ඔප්ටිමයිසර් කියන්නේ.මේකෙන් අනවශ්‍ය රැම් භාවිතය අවම කරන්න පුලුවන්.හැබැයි ගේම්ස් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න අමාරැයි.අපි යම් දෙයක් කරගෙන යනකොට පරිගණකය ස්ලෝ වෙනවා නම් මෙම මෘදුකාංගය භාවිත කිරීමෙන් නැවත යථා තත්වයට පත් කර ගන්න පුලුවන්.එහෙන්ම් බාගෙනම බලන්න හොදේ.

0.7 MB


රැම් එක වැඩි කර ගන්න-Wise Memory Optimizer


වැඩක් බොක්කෙන්ම බැහැල කොරගෙන කොරගෙන යනකොට කොම්පීතරේ ස්ටක් වුනොත් එතනින් ලැබෙන  සන්තෝසේ කියල නිම කරන්න බැරුවා.විශේෂයෙන්ම ගැරැෆික් වැඩ ‍වගේ දේවල් කරනකොට ස්ටක් වුනොත් කට කනේ තියාන කොන්ට්‍රෝල්,ඕල්ට්,ඩිලීට් ගහලා විදින්න වෙන වදේ.ඉතිං කස්ටියට සුපිරි වැඩක් ගන්න සොෆ්ටුවක්  වයිස් මෙමරි ඔප්ටිමයිසර් කියන්නේ.මේකෙන් අනවශ්‍ය රැම් භාවිතය අවම කරන්න පුලුවන්.හැබැයි ගේම්ස් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න අමාරැයි.අපි යම් දෙයක් කරගෙන යනකොට පරිගණකය ස්ලෝ වෙනවා නම් මෙම මෘදුකාංගය භාවිත කිරීමෙන් නැවත යථා තත්වයට පත් කර ගන්න පුලුවන්.එහෙන්ම් බාගෙනම බලන්න හොදේ.

0.7 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.