ඇඩෝබි සමාගම මෘදුකාංග ලෝකයේ ඉහලින්ම වැජබෙන සමාගමක් බව කව්රුත් දන්නවනේ.ඉතිං මෙයාලගේ ඇඩෝබි රීඩර් කියන මෘදුකාංගය පී ඩී එෆ් කියන ෆයිල් වර්ගය කියවීමේදී වැඩියෙන්ම භාවිතා වන මෘදුකාංගය විදියට එදා මෙදා හැමදාටම රෙකෝඩි ගහලනේ තියෙන්නේ..
මේ දෙන්න යන්නේ ඇඩෝබි රීඩර් මෘදුකාංගයේ ප්‍රධාන එකොලොස් වන සංස්කරණය.ඇඩෝබි මෘදුකාංග හැම එකක වගේම මේ සංස්කරණයටත් අලුත් වෙනස්කම් කිහිපයක්ම එකතු කරලා තියෙනවා.එකින් එක කියනවාට වඩා බාගෙන ටැස් කොරලම බලන්නකෝ..

48.5 MBපී ඩී එෆ් කියවන්න සුපර් මාස්ටර්-Adobe Reader 11.0


ඇඩෝබි සමාගම මෘදුකාංග ලෝකයේ ඉහලින්ම වැජබෙන සමාගමක් බව කව්රුත් දන්නවනේ.ඉතිං මෙයාලගේ ඇඩෝබි රීඩර් කියන මෘදුකාංගය පී ඩී එෆ් කියන ෆයිල් වර්ගය කියවීමේදී වැඩියෙන්ම භාවිතා වන මෘදුකාංගය විදියට එදා මෙදා හැමදාටම රෙකෝඩි ගහලනේ තියෙන්නේ..
මේ දෙන්න යන්නේ ඇඩෝබි රීඩර් මෘදුකාංගයේ ප්‍රධාන එකොලොස් වන සංස්කරණය.ඇඩෝබි මෘදුකාංග හැම එකක වගේම මේ සංස්කරණයටත් අලුත් වෙනස්කම් කිහිපයක්ම එකතු කරලා තියෙනවා.එකින් එක කියනවාට වඩා බාගෙන ටැස් කොරලම බලන්නකෝ..

48.5 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.