ෆ්ලෑක්ස් කියන්නේ තමන්ගේ ක්‍රමේට ලස්සන වෙබ්  බැනර් එකක්,ෆ්ලෑෂ් ඇනිමේෂන් එකක්,ස්ක්‍රීන් සේවර් එකක් හදාගන්න පුලුවන් සුපිරි මෘදුකාංගයක්.මෙමගින් ඔබට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එකක් නිර්මාණශීලීව ඇනිමේට් කරගන්න පුලුවන්.ඒ විතරක් නෙවේ අවශ්‍ය නම් ලෝගෝ එකක්,ඉමේජ් එකක් වුනත් ඇනිමේට් කරන්න පුලුවන්.ඇතුලත් කරන්න පුලුවන් ටෙක්ස්ට් විතරනේ.එහෙනම් කෙහොමද,ඉමේජස් ඇනිමේට් කරන්නේ.මීට පෙර මම දුන්න ෆොන්ට් ක්‍රියේටර් මෘදුකාංගය ඔබට මතක ඇති.ඉතිං ඒකෙන් අකුරු වෙනුවට අවශ්‍ය ඉමේජස් රිංගවලා තමන්ට අවශ්‍ය විදියට හදාගන්නයි තියෙන්නේ.කල්පනා කලොත් තව වැඩ ගොඩක් ගන්න පුලුවන් මෘදුකාංගයක්.ෆයිවර් එකට ගිහින් ගිග් එකක් එහෙම දාලා බලන්නකෝ.ලේසියෙන් හදාගන්න පුලුවන් එකේ සතියකට එකක් විකුණුනත් මදෑ.එහෙනම් බාගන්න.වැඩේ නිකන් කිරි ගහට මවුස් එකෙන් ඇන්න වගේ තමා ඕං.


0.8 MBලස්සන ෆ්ලෑෂ් බැනර් හදන්න-FlaX


ෆ්ලෑක්ස් කියන්නේ තමන්ගේ ක්‍රමේට ලස්සන වෙබ්  බැනර් එකක්,ෆ්ලෑෂ් ඇනිමේෂන් එකක්,ස්ක්‍රීන් සේවර් එකක් හදාගන්න පුලුවන් සුපිරි මෘදුකාංගයක්.මෙමගින් ඔබට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එකක් නිර්මාණශීලීව ඇනිමේට් කරගන්න පුලුවන්.ඒ විතරක් නෙවේ අවශ්‍ය නම් ලෝගෝ එකක්,ඉමේජ් එකක් වුනත් ඇනිමේට් කරන්න පුලුවන්.ඇතුලත් කරන්න පුලුවන් ටෙක්ස්ට් විතරනේ.එහෙනම් කෙහොමද,ඉමේජස් ඇනිමේට් කරන්නේ.මීට පෙර මම දුන්න ෆොන්ට් ක්‍රියේටර් මෘදුකාංගය ඔබට මතක ඇති.ඉතිං ඒකෙන් අකුරු වෙනුවට අවශ්‍ය ඉමේජස් රිංගවලා තමන්ට අවශ්‍ය විදියට හදාගන්නයි තියෙන්නේ.කල්පනා කලොත් තව වැඩ ගොඩක් ගන්න පුලුවන් මෘදුකාංගයක්.ෆයිවර් එකට ගිහින් ගිග් එකක් එහෙම දාලා බලන්නකෝ.ලේසියෙන් හදාගන්න පුලුවන් එකේ සතියකට එකක් විකුණුනත් මදෑ.එහෙනම් බාගන්න.වැඩේ නිකන් කිරි ගහට මවුස් එකෙන් ඇන්න වගේ තමා ඕං.


0.8 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.