මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆීස් කියන්නේ ලෝකයේ බහුලවම භාවිතා වන ඔෆීස් පැකේජය.ඒත් සල්ලි දීලා ගන්න ගියොතින් අවුරුද්දට 99.9$ වෙනවා.මාසෙන් මාසෙට ගන්නවනම් මාසෙට 9.9$.ලංකාවේ මුදලට හරවලා බලන්නකෝ කොහොමද ගාන කියලා.(අපෙ කට්ටිය හොර කොපි පාවිච්චි කරන එක වෙනම කතාවක් ඈ)ඉතිං මයික්‍රොසොෆ්ට්ලගේ මේ ගණන් නිසාම සමහරු විකල්ප භාවිතයට හුරු වෙලා.මේ කිංග්සොෆ්ට් ඔෆීස් කියන්නේ මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆීස් වෙනුවට හොද විකල්පයක්.සාමාන්‍යයෙන් භාවිතයට අවශ්‍යව හැම ටූල් එකක්ම පාහේ දෙනවා.ඒ වගේම යූසර් ඉනටෆේස් එකත් මයික්‍රොසොෆ්ට් වගේමයි.මෙහි ප්‍රධාන කොටස් තුනයි තියෙන්නේ.
1.Writer = Ms Word
2.Spreadsheets = Ms Excel
3.Presentation = Ms Power Point

කියවන කොටම තේරෙනවනේ එක එක කොටසින් මොකද වෙන්නේ කියලා.මේවගේ ලොකු ලොකු සෙටෆ් ෆයිල් නැහැ.අවශ්‍යනම් සම්පුර්ණ පැකේජයම එකට බා ගන්න.එහෙම නැතිනම් අවශ්‍ය එක පමණක් තෝරාගෙන බා ගන්න.


සම්පූර්ණ පැකේජය- 45.4MB

රයිටර්- 32 MB

ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට්- 29.3MB

ප්‍රසන්ටේෂන්- 37 MB


මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆීස් වෙනුවට නොමිලේ දෙන කිංග්සොෆ්ට් ඔෆීස්-Kingsoft Office


මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆීස් කියන්නේ ලෝකයේ බහුලවම භාවිතා වන ඔෆීස් පැකේජය.ඒත් සල්ලි දීලා ගන්න ගියොතින් අවුරුද්දට 99.9$ වෙනවා.මාසෙන් මාසෙට ගන්නවනම් මාසෙට 9.9$.ලංකාවේ මුදලට හරවලා බලන්නකෝ කොහොමද ගාන කියලා.(අපෙ කට්ටිය හොර කොපි පාවිච්චි කරන එක වෙනම කතාවක් ඈ)ඉතිං මයික්‍රොසොෆ්ට්ලගේ මේ ගණන් නිසාම සමහරු විකල්ප භාවිතයට හුරු වෙලා.මේ කිංග්සොෆ්ට් ඔෆීස් කියන්නේ මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆීස් වෙනුවට හොද විකල්පයක්.සාමාන්‍යයෙන් භාවිතයට අවශ්‍යව හැම ටූල් එකක්ම පාහේ දෙනවා.ඒ වගේම යූසර් ඉනටෆේස් එකත් මයික්‍රොසොෆ්ට් වගේමයි.මෙහි ප්‍රධාන කොටස් තුනයි තියෙන්නේ.
1.Writer = Ms Word
2.Spreadsheets = Ms Excel
3.Presentation = Ms Power Point

කියවන කොටම තේරෙනවනේ එක එක කොටසින් මොකද වෙන්නේ කියලා.මේවගේ ලොකු ලොකු සෙටෆ් ෆයිල් නැහැ.අවශ්‍යනම් සම්පුර්ණ පැකේජයම එකට බා ගන්න.එහෙම නැතිනම් අවශ්‍ය එක පමණක් තෝරාගෙන බා ගන්න.


සම්පූර්ණ පැකේජය- 45.4MB

රයිටර්- 32 MB

ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට්- 29.3MB

ප්‍රසන්ටේෂන්- 37 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.