පෙන් ඩ්‍රයිව්,විවධ සීඩී වගේම විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය භාවිත කරන විට ස්පයිවෙයා අපේ පරිගණකයට විත් තැම්පත් වෙනවා.බොහෝ ස්පයිවෙයා වැඩසටහන් වලින් කෙරෙන්නේ ඔබ භාවිත කරන වෙබ් බ්‍රව්සරය හරහා(ෆයර් ෆොන්ස්,ගූගල් ක්‍රෝම්..) යූසර්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීමයි.ඔබ අන්තර්ජාලය තුල සැරි සරද්දී අනවශ්‍ය ලෙස පොප් අප් මතුවෙනවා නම්,අසාමාන්‍ය ලෙස ඇඩ් දර්ෂණය වෙනවා නම් සමහරවිට ඔබේ පරිගණකයත් ස්පයිවෙයා මගින් ආසාදනය වූවක් විය හැකිය.
                           ස්පයිවෙයා වලට වෛරස් ගාඩ් යම් බලපෑමක් ඇති කලද සමහර නොමිලේ දෙන ඇන්ටි වෛරස් වැඩසටහන් වලින් ඉතා සූක්ෂම ලෙස රිංගා යන්නට වර්තමානයේ බිහිවෙන ස්පයිවෙයා වෛරසයන් සමත්ය.ඉතිං මේ සදහා හොදම උත්තරය ඇන්ටි ස්පයිවෙයා වැඩසටහනකි.ස්පයිවෙයා බ්ලාස්ටර් ඊට කදිමය.සාමාන්‍ය ඇන්ටි වෛරස් මෘදුකාංගයක් මෙන් සරලව හසුරුවන්න පුලුවන්.දැනටමත් ස්පයි වෙයා රිංගල තියෙන කොම්පීතර වලට වගේම එන්න තියෙන ඒවටත් දා ගත්තනම් තමා හොද.මොකද අශ්වයා පනින්න කලින්ම ඉස්තාලේ වහල දැම්මනම් ‍ලේසියිනේ.බා ගෙනම බලන්නකෝ.

3.1 MB


ස්පයිවෙයා වෛරස පන්නා දමන්න-Spyware Blaster


පෙන් ඩ්‍රයිව්,විවධ සීඩී වගේම විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය භාවිත කරන විට ස්පයිවෙයා අපේ පරිගණකයට විත් තැම්පත් වෙනවා.බොහෝ ස්පයිවෙයා වැඩසටහන් වලින් කෙරෙන්නේ ඔබ භාවිත කරන වෙබ් බ්‍රව්සරය හරහා(ෆයර් ෆොන්ස්,ගූගල් ක්‍රෝම්..) යූසර්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීමයි.ඔබ අන්තර්ජාලය තුල සැරි සරද්දී අනවශ්‍ය ලෙස පොප් අප් මතුවෙනවා නම්,අසාමාන්‍ය ලෙස ඇඩ් දර්ෂණය වෙනවා නම් සමහරවිට ඔබේ පරිගණකයත් ස්පයිවෙයා මගින් ආසාදනය වූවක් විය හැකිය.
                           ස්පයිවෙයා වලට වෛරස් ගාඩ් යම් බලපෑමක් ඇති කලද සමහර නොමිලේ දෙන ඇන්ටි වෛරස් වැඩසටහන් වලින් ඉතා සූක්ෂම ලෙස රිංගා යන්නට වර්තමානයේ බිහිවෙන ස්පයිවෙයා වෛරසයන් සමත්ය.ඉතිං මේ සදහා හොදම උත්තරය ඇන්ටි ස්පයිවෙයා වැඩසටහනකි.ස්පයිවෙයා බ්ලාස්ටර් ඊට කදිමය.සාමාන්‍ය ඇන්ටි වෛරස් මෘදුකාංගයක් මෙන් සරලව හසුරුවන්න පුලුවන්.දැනටමත් ස්පයි වෙයා රිංගල තියෙන කොම්පීතර වලට වගේම එන්න තියෙන ඒවටත් දා ගත්තනම් තමා හොද.මොකද අශ්වයා පනින්න කලින්ම ඉස්තාලේ වහල දැම්මනම් ‍ලේසියිනේ.බා ගෙනම බලන්නකෝ.

3.1 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.