ඔබත් දෛනිකව අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබ හැකර්වරු මගින් හෝ ට්‍රෝජන්,මැල්වෙයා වැනි වෛරස මගින් වෙන අපහසුතාවන්ට මුහුණ දීලා ඇති.මේ හැකර්වරු,වෛරසයන් අපේ පරිගණකවලට පිවිසීමට බොහෝ විට භාවිතා කරන්නේ අපේ ප්‍රොක්සි එක.ඉතිං මේ ප්‍රොක්සි එක ප්‍රයිවට් තත්වයට පත් කර ගැනීමෙන් අපට බොහෝ හැකර් ප්‍රහාර වලින් බේරෙන්න පුලුවන්.
ඔයාලා අහලා ඇති ඇනෝනිමස් වරු ගැන.එයාලා අන්තර්ජාල‍යහි සිටින විශාල හැකර් කණ්ඩායමක එකතුවක්.එයාලා අන්තර්ජාලයට පිවිසෙන්නේත් ඊට අදාල ප්‍රොක්සි එක,ප්‍රයිවට් එහෙම නැතිනම් ඇනෝනිමස් තත්වයට පත් කර ගනිමින්.ඉතිං මේ කියන අල්ට්‍රා සර්ෆ් මෘදුකාගයෙන් සිදු වෙන්නෙත් ඒ වගේ සිද්ධියක්.අපිට ඇනෝනිමස් කෙනෙක් වෙන්න පුලුවන්.ඔබ සාමාන්‍ය විදයට මේ මෘදුකාංගය භාවිතා කරමින් ඔබ අන්තර්ජාලයට පිවිසෙනවානම් ඔබට ලැබෙන අයි පී ලිපිනය පෙන්වන්නේ ඇනෝනිමස් විදයට.තවත් තේරෙන සිංහලෙන් කියනවානම් ඔබ පිවිසෙන නගරයක්,රටක් පෙන්වනනේ නැහැ.ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙහි ඔප්ෂන් බට්න් එක ක්ලික් කරලා ඔබට අවශ්‍ය රටක අයි පී ලිපිනයක් වුවද භාවිතා කරන්න පුලුවන්.
ඉතිං කරන්න තියෙන්නේ බාගෙන ඉන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඩබල් ක්ලික් කරන එක විතරයි.තත්පර කිහිපයකින් ඔබටත් ඇනෝනිමස් තත්වයට පිවිසෙන්න පුලුවන්.විශේෂයෙන්ම සමහර නිල් චිත්‍රපට අඩංගු වෙබ් අඩවි,නොම්ලේ විවධ වැඩසටහන් දෙන සැක සහිත වෙබ් අඩවි වලට යනකොට මෙය භාවිතා කරන එක ගොඩක් වැදගත් වේවි.ඒ වගේම පේ පැල්,ඊ බේ වැනි ඔබේ පුදගලික භාවය සොයා බලන වෙබ් අඩවි සදහා මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කරන්න එපා.සමහරවිට ඔබගේ ගිණුම අවලංගු වීමටත් පුලුවන්.එහෙනම් බාගෙනම බලන්න.ඔබට ජය.


1.4 MBඇනෝනිමස්ලාට ඇනෝනිමස් විදියට උත්තර දෙන්න-Ultra Surf


ඔබත් දෛනිකව අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබ හැකර්වරු මගින් හෝ ට්‍රෝජන්,මැල්වෙයා වැනි වෛරස මගින් වෙන අපහසුතාවන්ට මුහුණ දීලා ඇති.මේ හැකර්වරු,වෛරසයන් අපේ පරිගණකවලට පිවිසීමට බොහෝ විට භාවිතා කරන්නේ අපේ ප්‍රොක්සි එක.ඉතිං මේ ප්‍රොක්සි එක ප්‍රයිවට් තත්වයට පත් කර ගැනීමෙන් අපට බොහෝ හැකර් ප්‍රහාර වලින් බේරෙන්න පුලුවන්.
ඔයාලා අහලා ඇති ඇනෝනිමස් වරු ගැන.එයාලා අන්තර්ජාල‍යහි සිටින විශාල හැකර් කණ්ඩායමක එකතුවක්.එයාලා අන්තර්ජාලයට පිවිසෙන්නේත් ඊට අදාල ප්‍රොක්සි එක,ප්‍රයිවට් එහෙම නැතිනම් ඇනෝනිමස් තත්වයට පත් කර ගනිමින්.ඉතිං මේ කියන අල්ට්‍රා සර්ෆ් මෘදුකාගයෙන් සිදු වෙන්නෙත් ඒ වගේ සිද්ධියක්.අපිට ඇනෝනිමස් කෙනෙක් වෙන්න පුලුවන්.ඔබ සාමාන්‍ය විදයට මේ මෘදුකාංගය භාවිතා කරමින් ඔබ අන්තර්ජාලයට පිවිසෙනවානම් ඔබට ලැබෙන අයි පී ලිපිනය පෙන්වන්නේ ඇනෝනිමස් විදයට.තවත් තේරෙන සිංහලෙන් කියනවානම් ඔබ පිවිසෙන නගරයක්,රටක් පෙන්වනනේ නැහැ.ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙහි ඔප්ෂන් බට්න් එක ක්ලික් කරලා ඔබට අවශ්‍ය රටක අයි පී ලිපිනයක් වුවද භාවිතා කරන්න පුලුවන්.
ඉතිං කරන්න තියෙන්නේ බාගෙන ඉන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඩබල් ක්ලික් කරන එක විතරයි.තත්පර කිහිපයකින් ඔබටත් ඇනෝනිමස් තත්වයට පිවිසෙන්න පුලුවන්.විශේෂයෙන්ම සමහර නිල් චිත්‍රපට අඩංගු වෙබ් අඩවි,නොම්ලේ විවධ වැඩසටහන් දෙන සැක සහිත වෙබ් අඩවි වලට යනකොට මෙය භාවිතා කරන එක ගොඩක් වැදගත් වේවි.ඒ වගේම පේ පැල්,ඊ බේ වැනි ඔබේ පුදගලික භාවය සොයා බලන වෙබ් අඩවි සදහා මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කරන්න එපා.සමහරවිට ඔබගේ ගිණුම අවලංගු වීමටත් පුලුවන්.එහෙනම් බාගෙනම බලන්න.ඔබට ජය.


1.4 MB2 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.