ටියුන් අප් යූටිලිටිස් කියන්නේ එදා මෙදා තුර පරිගණක ඉතිහාසයේ හොදම යුටිලිටි එක කියල කවුරුත් දන්නවා.අනෙකුත් යූටිලිටි මෘදුකාංග හා සසදන විට ටියුන් අප් යූටිලිටිස් මගින් ඔබේ මන්දගාමී පරිගණකය ඉතාමත් හොදින් සුමටව වේගවත් කර ගත හැකියි. ඔයාලා මම මීට පෙර දුන්න 2013 වසරේ පිටපත 2014ට යාවත්කාලීන කරන්න ගියොත් $29.95කුත් අලුතෙන්ම 2014 පිටපත මිලිදී ගන්න ගියොත් $49.95කුත් ගෙවන්න වෙනවා.‍කොහොම වුනත් සිංහලෙන් සොෆ්ට්වෙයා වෙතින් ඔන්න නොමිලේම බා ගන්න පුලුවන්.
ඔබ සාමාන්‍ය පරිදි සෙටප් ෆයිලය ඉන්ට්‍රෝල් කර ගත් විට ලැබෙන්නේ දින 15 සීමිත භාවිතයක්.අනතුරුව ඔබගේ මෙහෙයුම් පද්ධති‍ය බිට් 32ද,බිට් 64ද සොයා බලා අදාල ගැලපෙන ක්‍රැක් ෆයිලය බා ගන්න.දැන් එම ෆයිලය ඕපන් කර ගෙන අදාල ටියුන් අප් යුටිලිටිස්හි ඊ එක්ස් ඊ(exe) ෆයිලය තෝරා ක්‍රැක් කර ගන්න.දැන් 2015 වෙන තුරුම ටියුන් අප් යූටිලිට්ස් ඔබේ.


Setup File-29 MB

32 Bit Crack

64 Bit Crack

ටියුන් අප් යූටිලිටිස් 2014න් පරිගණකය සුද්ධ කර ගන්න-Tune Up Utilities 2014


ටියුන් අප් යූටිලිටිස් කියන්නේ එදා මෙදා තුර පරිගණක ඉතිහාසයේ හොදම යුටිලිටි එක කියල කවුරුත් දන්නවා.අනෙකුත් යූටිලිටි මෘදුකාංග හා සසදන විට ටියුන් අප් යූටිලිටිස් මගින් ඔබේ මන්දගාමී පරිගණකය ඉතාමත් හොදින් සුමටව වේගවත් කර ගත හැකියි. ඔයාලා මම මීට පෙර දුන්න 2013 වසරේ පිටපත 2014ට යාවත්කාලීන කරන්න ගියොත් $29.95කුත් අලුතෙන්ම 2014 පිටපත මිලිදී ගන්න ගියොත් $49.95කුත් ගෙවන්න වෙනවා.‍කොහොම වුනත් සිංහලෙන් සොෆ්ට්වෙයා වෙතින් ඔන්න නොමිලේම බා ගන්න පුලුවන්.
ඔබ සාමාන්‍ය පරිදි සෙටප් ෆයිලය ඉන්ට්‍රෝල් කර ගත් විට ලැබෙන්නේ දින 15 සීමිත භාවිතයක්.අනතුරුව ඔබගේ මෙහෙයුම් පද්ධති‍ය බිට් 32ද,බිට් 64ද සොයා බලා අදාල ගැලපෙන ක්‍රැක් ෆයිලය බා ගන්න.දැන් එම ෆයිලය ඕපන් කර ගෙන අදාල ටියුන් අප් යුටිලිටිස්හි ඊ එක්ස් ඊ(exe) ෆයිලය තෝරා ක්‍රැක් කර ගන්න.දැන් 2015 වෙන තුරුම ටියුන් අප් යූටිලිට්ස් ඔබේ.


Setup File-29 MB

32 Bit Crack

64 Bit Crack

3 comments:

 1. ටියුන් අප් යුටිලිටිස්හි ඊ එක්ස් ඊ(exe) ෆයිලය can't find, can u hellp me. pls, how can i found that file.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Please,Check installed files Directory.
   ex: C:\Program Files\TuneUp Utilities 2014
   E-mail:sinhalensoftwere@gmail.com

   Delete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.