ඇන්ටි මොස්කිටෝ මෘදුකාංගයෙන් මදුරුවන්ට දරා ගන්න බැරි අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් එකක් නිකුත් කරනවා කියලයි මේ මෘදුකාංගය හදුන්වා දෙන වෙබ් අඩවියෙන් කියන්නේ.කෝකටත් කියල යම් දෙයක් කියන්න,ලියන්න ඉස්සර  හරියට හොයල බලන්න එපැයි.ඉතිං ඔන්න රහස හොයා ගත්තා.
මිනිස් ශරීරයේ ලේ උරා බොනනේ මදුරුවාගේ ගැහැනු සතා කියලා ඔයාලා දන්නවනේ.පිරිමි සත්තු ගස් වල යුෂ උරා බීලා ජීවත් වනනේ.ඉතිං පිරිමි සත්තු නිකුත් කරන සාමාන්‍ය මිනිස් කනකට නෑහෙන තරමේ යම් ශබ්දයකට ගැහැණු සත්තු අකමැතියි.එතකොට වැඩේ තේරෙනවනේ.මෙයාලා කරල තියෙන්නේ මේ ශබ්දය රෙකෝඩ් කරලා මෘදුකාංගයකට සෙට් කරපු එක.සාමාන්‍ය ප්ලේයරකින් අහනවාට වඩා ස්වභාවික විදියට මේ මෘදුකාංගයෙන් එකී ශබ්දය ඉදිරිපත් කරනවා.දුම නෑ, ගද නෑ,සැරකුත් නෑ.එහෙනම් බා ගෙනම බලන්නකෝ වැඩේ.


5.3 MB


මදුරුවන් එලවන්න අලුත්ම ක්‍රමේ-Anti Mosquito Softwareඇන්ටි මොස්කිටෝ මෘදුකාංගයෙන් මදුරුවන්ට දරා ගන්න බැරි අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් එකක් නිකුත් කරනවා කියලයි මේ මෘදුකාංගය හදුන්වා දෙන වෙබ් අඩවියෙන් කියන්නේ.කෝකටත් කියල යම් දෙයක් කියන්න,ලියන්න ඉස්සර  හරියට හොයල බලන්න එපැයි.ඉතිං ඔන්න රහස හොයා ගත්තා.
මිනිස් ශරීරයේ ලේ උරා බොනනේ මදුරුවාගේ ගැහැනු සතා කියලා ඔයාලා දන්නවනේ.පිරිමි සත්තු ගස් වල යුෂ උරා බීලා ජීවත් වනනේ.ඉතිං පිරිමි සත්තු නිකුත් කරන සාමාන්‍ය මිනිස් කනකට නෑහෙන තරමේ යම් ශබ්දයකට ගැහැණු සත්තු අකමැතියි.එතකොට වැඩේ තේරෙනවනේ.මෙයාලා කරල තියෙන්නේ මේ ශබ්දය රෙකෝඩ් කරලා මෘදුකාංගයකට සෙට් කරපු එක.සාමාන්‍ය ප්ලේයරකින් අහනවාට වඩා ස්වභාවික විදියට මේ මෘදුකාංගයෙන් එකී ශබ්දය ඉදිරිපත් කරනවා.දුම නෑ, ගද නෑ,සැරකුත් නෑ.එහෙනම් බා ගෙනම බලන්නකෝ වැඩේ.


5.3 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.