ඔන්න කොල්ලනේ හා හා පුරා කියලා අලුත් අවුරුද්දේ හැමෝටම කිරියෙන් පැණියෙන් උතුරන සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවයි කියාගෙන සිංහලෙන් සොෆ්ට්වෙයා උන්දෑ ගූගල් හන්දියෙන් හැරිලා තමන්ගේ බොලොක්කේ පැත්තට සේන්දු වුනා.මගෙ හප්පේ..බොහෝම කාලෙකින් නොවැ.වෙනදා වගේ හැමදාම බොලොක්කේ පැත්තේ ගාටන්ට බැහැනේ,සිංහලෙන් සොෆ්ට්වෙයා ගොයියට මේ සන්දියේ වැඩ රාජකාරි බොහොමයි බොලව්.ෆයිවරේ රිංගාගෙන සුද්දන්ට උඩ ගෙඩි දිදී ඉන්නකොට බොලොක්කේ ගැන මෙහේ ෆේස්බුකියෙන් ආපු පණවිඩ තොගේ දැක්කාම පපුව හෝස් ගාලා පත්තු වුනා.ඒ පත්තු වුන පත්තුවිල්ල තමා මේ සුනංගු නොවී ආවේ.බොලොක්කේ තියෙන සමහර ලිංකු වැඩ නැතිලු,තව තව හරි හරි වැඩ වෙලාය කියලයි ආරංචි.ඒ ඔක්කොම එකින් එක පිලිවෙලට සකස් කොරන්ට සිංහලෙන් සොෆ්ට්වෙයා පොරොන්දු වුනා ඕං.

ඉතිං ඔන්න අදත් උස්සාගෙන ආවා පංකාදු පහේ සොෆ්ටුවක්.වැඩිය දඩාර එකක් නෙවේ.පුංචි මැජික් සොෆ්ටුවක්.ඕං එහෙනම් බාගෙනම බලමුකෝ.තාර බර ඇරලා ගත්තාම ඇති ඉලව්වකුත් නෑ.ඒකත් කියන්න එපැයි.


0.4 MB

අලුත් අවුරුද්දට මැජික් තෑග්ග- Card Magic


ඔන්න කොල්ලනේ හා හා පුරා කියලා අලුත් අවුරුද්දේ හැමෝටම කිරියෙන් පැණියෙන් උතුරන සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවයි කියාගෙන සිංහලෙන් සොෆ්ට්වෙයා උන්දෑ ගූගල් හන්දියෙන් හැරිලා තමන්ගේ බොලොක්කේ පැත්තට සේන්දු වුනා.මගෙ හප්පේ..බොහෝම කාලෙකින් නොවැ.වෙනදා වගේ හැමදාම බොලොක්කේ පැත්තේ ගාටන්ට බැහැනේ,සිංහලෙන් සොෆ්ට්වෙයා ගොයියට මේ සන්දියේ වැඩ රාජකාරි බොහොමයි බොලව්.ෆයිවරේ රිංගාගෙන සුද්දන්ට උඩ ගෙඩි දිදී ඉන්නකොට බොලොක්කේ ගැන මෙහේ ෆේස්බුකියෙන් ආපු පණවිඩ තොගේ දැක්කාම පපුව හෝස් ගාලා පත්තු වුනා.ඒ පත්තු වුන පත්තුවිල්ල තමා මේ සුනංගු නොවී ආවේ.බොලොක්කේ තියෙන සමහර ලිංකු වැඩ නැතිලු,තව තව හරි හරි වැඩ වෙලාය කියලයි ආරංචි.ඒ ඔක්කොම එකින් එක පිලිවෙලට සකස් කොරන්ට සිංහලෙන් සොෆ්ට්වෙයා පොරොන්දු වුනා ඕං.

ඉතිං ඔන්න අදත් උස්සාගෙන ආවා පංකාදු පහේ සොෆ්ටුවක්.වැඩිය දඩාර එකක් නෙවේ.පුංචි මැජික් සොෆ්ටුවක්.ඕං එහෙනම් බාගෙනම බලමුකෝ.තාර බර ඇරලා ගත්තාම ඇති ඉලව්වකුත් නෑ.ඒකත් කියන්න එපැයි.


0.4 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.