පරිගණකය ෆෝමැට් කලාම ගැලපෙන ඩ්‍රයිවර්ස් හොයන්න, අලුත් ඩ්‍රයිවර්ස් වලට අප්ඩේට් කරන්න පට්ටම සොෆ්ටුවක් ඹන්න බා ගන්න. මේකට ක්‍රැක්, පැච් අවශ්‍ය නෑ. ඉන්ස්ට්‍රෝල් කිරීමක් අවශ්‍යත් නෑ. 
                         අදාල ෆයිලය බාගෙන එක්ස්ට්‍රැට් කරලා සොෆ්ටුව ඕපන් කර ගත්තාම ඔබේ පරිගණකයට ගැලපෙන ඩ්‍රයිවර්ස් පෙන්වනවා. ක්ලික් කරපු ගමන් අදාල සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙලා ඩවුන්ලොඩ් ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඉතිං ඔබේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය තෝරලා බා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. සම්පුර්ණ මෘදුකාංගය මෙගා බයිට් එකක් වත් නෑ හොදේ..

0.5 MB


drivers, drivers free download, ඩයලොග් අන්ලිමිටඩ්, ඩොන්ගල් අන්ලොක්, අනගාරික ධර්මපාල, රැකියා ඇබෑර්තු

ක්‍රැක් නැති, පැච් නැති ඉක්මනින් ඩ්‍රයිවර්ස් සොයා දෙන නිදහස් මෘදුකාංගය- 3DP Chip

පරිගණකය ෆෝමැට් කලාම ගැලපෙන ඩ්‍රයිවර්ස් හොයන්න, අලුත් ඩ්‍රයිවර්ස් වලට අප්ඩේට් කරන්න පට්ටම සොෆ්ටුවක් ඹන්න බා ගන්න. මේකට ක්‍රැක්, පැච් අවශ්‍ය නෑ. ඉන්ස්ට්‍රෝල් කිරීමක් අවශ්‍යත් නෑ. 
                         අදාල ෆයිලය බාගෙන එක්ස්ට්‍රැට් කරලා සොෆ්ටුව ඕපන් කර ගත්තාම ඔබේ පරිගණකයට ගැලපෙන ඩ්‍රයිවර්ස් පෙන්වනවා. ක්ලික් කරපු ගමන් අදාල සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙලා ඩවුන්ලොඩ් ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඉතිං ඔබේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය තෝරලා බා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. සම්පුර්ණ මෘදුකාංගය මෙගා බයිට් එකක් වත් නෑ හොදේ..

0.5 MB


drivers, drivers free download, ඩයලොග් අන්ලිමිටඩ්, ඩොන්ගල් අන්ලොක්, අනගාරික ධර්මපාල, රැකියා ඇබෑර්තු

4 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.