ටොරන්ට් ෆයිල් එකක් ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය දැනගන්න වීඩියෝවක් හැදුවා. ස්ක්‍රීන් ෂොට්ස් වලින් දෙනවට වඩා තේරුම් ගන්න පහසුයිනේ. බලාලා ඉන්නකෝ.
zbigz වෙබ් අඩවියට මෙතනින් යන්න


ටොරන්ට් ෆයිල් එකක් ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරමු


ටොරන්ට් ෆයිල් එකක් ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය දැනගන්න වීඩියෝවක් හැදුවා. ස්ක්‍රීන් ෂොට්ස් වලින් දෙනවට වඩා තේරුම් ගන්න පහසුයිනේ. බලාලා ඉන්නකෝ.
zbigz වෙබ් අඩවියට මෙතනින් යන්න


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.