හොද පොල් තෝරන්නේ හොල්ලලා බලලා, බණ්ඩක්ක තෝරන්නේ නැට්ට කැඩෙනවද බලලා, එතකොට කලු දොදොල් කාලා බලලා තෝරගන්න පුලුවන්. මං ඇහුවොත් කෙල්ලෙක් තෝර ගන්නේ කොහොමද කියලා. ගතිගුණ බලලා, පොරොන්දම් බලලා තව දෙනෝ දාහක් ජාති තියෙනවා නෙව. ඔය අස්සේ තියෙනවා දේහ ලක්ෂණ විද්‍යාව කියලා එකකුත්. එහෙනම් ඔන්න වැඩේ....

ස්ත්‍රී දේහ ලක්ෂණ විද්‍යාවේ සැඟවුනු රහස්

කාන්තා හා පුරුෂ දෙපාර්ශවය ගත්කල මෙලොව උපදින සියලුම කාන්තාවන් හෝ උත්තම කාන්ත දේහ ලක්ෂණ හෝ උත්තම පුරුෂ දේහ ලක්ෂණ නොපිහිටයි. ‍මෙයින් පිරිමි පක්ෂයේ සියලුම දෙනා උනන්දු වන්නේ රුව නැණ ගුණ පිරි යුවතියක් විවාහ කරගැනිමය. මේ අතරින් උතුම් දේහ ලක්ෂණ පිරි ස්ත්‍රියක් විවාහ කරගන්නා පුරුෂයා සැබවින්ම වාසනාවන්තය. මා මෙහිදි සදහන් කරන්නේ රූපශ්‍රීය තිබුනාට පමනක් නොව දේහ ලක්ෂණ වලින්ද යුවතිය පරිපූර්ණ විය යුතු බව සදහන් කිරීමටය.
                                                                                  මෙම ශුභාශුභ පිහිටන්නේ කර්මානුරූපව බව අප දනිමු. පුරාණයේ දෙවිවරුන් හා සමාන ඍෂිවරුන්ගේ මතය අනුව මෙවන් උතුම් කාන්තා රත්න රජවරුන් විවාහ කරගෙන ඇත. අප බලමු ඒ කාන්තා ලක්ෂණ කවරේද කියා.

උතුම් වූ ස්ත්‍රී ශුභ ලකුණු

● ස්ත්‍රියගේ මැණික් කටුවෙන් හටගත් යම් රේඛාවක් අල්ලේ මැදගිල්ල දක්වා වෙයිද ඇය රජ බිසවකගේ සැප සම්පත් ලබන්නීය.

● කණිටු ඇඟිලි මුලට යම් රේඛාවක් වෙයිද මැද ඇඟිල්ල හෝ මාපටගිල්ල දෙසට යාද ඇය දීර්ඝායුෂ ලබන කාන්තා රත්නයකි.

● අල්ලේ රේඛා හිඟ නම් ඇය දුගී වෙයි. යමෙකුගේ අල්ලේ මාළුවන්ට සමාන රේඛාවක් වෙයිද ඉසුරින් පිරී යයි.

● ස්ත්‍රියකගේ පාද තලය සිනිඳු වේද මොලොක් බවද සම වෙයිද දහඩිය අඩුවෙයිද උණුසුම් හා රතුපාටට හුරු වීම බොහෝ සුභදායකය.

● ස්ත්‍රියකගේ මහපට ඇගිල්ල උස්වී මාංශයෙන් පිරි වටවී තිබීම රස ආහාර පාන පරිභෝජනය කොට ඉසුරින් පිරි ජීවිතයකට හිමිකම් කියයි.

● මොලොක් වූ වටවූ උස්වූ ඇගිලි උතුම් වේ.

● ස්ත්‍රි පාදයේ පිට දහඩිය රහිත නහර නොපිහිටා සිනිදු මසින් යුතු වේද පාදයේ විලුඹ සම වීනම් සුභයි. උස් හෝ දිග නොවිය යුතුය.

● පාද කෙණ්ඩයේ රෝම රහිතව සම සිනිඳුව වටවී සිටී නම් සැප සහිතය. දෙදණ වටවී මාංශ සහිත නම් උතුම්ය.

● ස්ත්‍රියකගේ කලවා නහර රහිතව හස්ති රාජයෙකුගේ හොඩවැල මෙන් සිනිදු නම් දෙකලවා එකට ලංවී වටවි නම් රෝම රහිත වී නම් ඇය උතුම් වූ රාජ බිසවකට සමානය.

● ඉඟටිය පෙදෙස අඟල් 24කට තරම් ප්‍රමාණවීද උස් වූ උකුල් තලය ඉතාම යහපත්ය.

● උකුල කාන්තාවකට ඉතාම වැදගත් දේහ ලක්ෂණයකි. උකුල උස්වී මාංශ සහිතව පළල්ව පිහිටා තිබීම මහත් සැප සම්පත් ලැබෙන ලක්ෂණයකි.

● උතුම් වූ ස්ත්‍රියකගේ යෝනි පෙදෙස ඉදිබු පිට මෙන් උරහිස සමාන වේද වම්පසින් තරම් උසින් පිහිටා තිබේද ඇය ලොව බබලවන වාසනාවන්ත දියණිවරුන් ලබන උතුම් කාන්තාවකි. දකුණු පසින් තරමක් උසින් සිටී නම් ලොව බබලවන පිරිමි දරුවන් ලබන්නියකි.

● උතුම් වූ ස්ත්‍රියකගේ යෝනිය මූෂිකයාට(මීයා) සමාන දැඩි නොවූ රෝම රැළකින්ද පිටතට නොපෙනෙන සේ සැඟවීද බෝපතක ආකාරයෙන් පිහිටා තිබීමද ඉතාම වාසනාවන්ත ලක්ෂණයකි.

අතීත රජවරුන් විවාහ කරගෙන ඇත්තේ මෙසේ දේහ ලක්ෂණ බලා උතුම් කාන්තාවන්ය. එම රජවරු විඳි සැප සම්පත් ගැන සිතා බැලූවිට අපිට ඒ තරම සිතාගත හැක. ඔබගේ පෙම්වතියට හෝ බිරිඳට මෙවන් දේහ ලක්ෂණ ඇත්දැයි බලන්න.

Source by: http://tinyurl.com/q4gw3qvඇග බලා කෙල්ලෙක් තෝරමු- කෙල්ලො හොයන කොල්ලන්ට විශේෂයි


හොද පොල් තෝරන්නේ හොල්ලලා බලලා, බණ්ඩක්ක තෝරන්නේ නැට්ට කැඩෙනවද බලලා, එතකොට කලු දොදොල් කාලා බලලා තෝරගන්න පුලුවන්. මං ඇහුවොත් කෙල්ලෙක් තෝර ගන්නේ කොහොමද කියලා. ගතිගුණ බලලා, පොරොන්දම් බලලා තව දෙනෝ දාහක් ජාති තියෙනවා නෙව. ඔය අස්සේ තියෙනවා දේහ ලක්ෂණ විද්‍යාව කියලා එකකුත්. එහෙනම් ඔන්න වැඩේ....

ස්ත්‍රී දේහ ලක්ෂණ විද්‍යාවේ සැඟවුනු රහස්

කාන්තා හා පුරුෂ දෙපාර්ශවය ගත්කල මෙලොව උපදින සියලුම කාන්තාවන් හෝ උත්තම කාන්ත දේහ ලක්ෂණ හෝ උත්තම පුරුෂ දේහ ලක්ෂණ නොපිහිටයි. ‍මෙයින් පිරිමි පක්ෂයේ සියලුම දෙනා උනන්දු වන්නේ රුව නැණ ගුණ පිරි යුවතියක් විවාහ කරගැනිමය. මේ අතරින් උතුම් දේහ ලක්ෂණ පිරි ස්ත්‍රියක් විවාහ කරගන්නා පුරුෂයා සැබවින්ම වාසනාවන්තය. මා මෙහිදි සදහන් කරන්නේ රූපශ්‍රීය තිබුනාට පමනක් නොව දේහ ලක්ෂණ වලින්ද යුවතිය පරිපූර්ණ විය යුතු බව සදහන් කිරීමටය.
                                                                                  මෙම ශුභාශුභ පිහිටන්නේ කර්මානුරූපව බව අප දනිමු. පුරාණයේ දෙවිවරුන් හා සමාන ඍෂිවරුන්ගේ මතය අනුව මෙවන් උතුම් කාන්තා රත්න රජවරුන් විවාහ කරගෙන ඇත. අප බලමු ඒ කාන්තා ලක්ෂණ කවරේද කියා.

උතුම් වූ ස්ත්‍රී ශුභ ලකුණු

● ස්ත්‍රියගේ මැණික් කටුවෙන් හටගත් යම් රේඛාවක් අල්ලේ මැදගිල්ල දක්වා වෙයිද ඇය රජ බිසවකගේ සැප සම්පත් ලබන්නීය.

● කණිටු ඇඟිලි මුලට යම් රේඛාවක් වෙයිද මැද ඇඟිල්ල හෝ මාපටගිල්ල දෙසට යාද ඇය දීර්ඝායුෂ ලබන කාන්තා රත්නයකි.

● අල්ලේ රේඛා හිඟ නම් ඇය දුගී වෙයි. යමෙකුගේ අල්ලේ මාළුවන්ට සමාන රේඛාවක් වෙයිද ඉසුරින් පිරී යයි.

● ස්ත්‍රියකගේ පාද තලය සිනිඳු වේද මොලොක් බවද සම වෙයිද දහඩිය අඩුවෙයිද උණුසුම් හා රතුපාටට හුරු වීම බොහෝ සුභදායකය.

● ස්ත්‍රියකගේ මහපට ඇගිල්ල උස්වී මාංශයෙන් පිරි වටවී තිබීම රස ආහාර පාන පරිභෝජනය කොට ඉසුරින් පිරි ජීවිතයකට හිමිකම් කියයි.

● මොලොක් වූ වටවූ උස්වූ ඇගිලි උතුම් වේ.

● ස්ත්‍රි පාදයේ පිට දහඩිය රහිත නහර නොපිහිටා සිනිදු මසින් යුතු වේද පාදයේ විලුඹ සම වීනම් සුභයි. උස් හෝ දිග නොවිය යුතුය.

● පාද කෙණ්ඩයේ රෝම රහිතව සම සිනිඳුව වටවී සිටී නම් සැප සහිතය. දෙදණ වටවී මාංශ සහිත නම් උතුම්ය.

● ස්ත්‍රියකගේ කලවා නහර රහිතව හස්ති රාජයෙකුගේ හොඩවැල මෙන් සිනිදු නම් දෙකලවා එකට ලංවී වටවි නම් රෝම රහිත වී නම් ඇය උතුම් වූ රාජ බිසවකට සමානය.

● ඉඟටිය පෙදෙස අඟල් 24කට තරම් ප්‍රමාණවීද උස් වූ උකුල් තලය ඉතාම යහපත්ය.

● උකුල කාන්තාවකට ඉතාම වැදගත් දේහ ලක්ෂණයකි. උකුල උස්වී මාංශ සහිතව පළල්ව පිහිටා තිබීම මහත් සැප සම්පත් ලැබෙන ලක්ෂණයකි.

● උතුම් වූ ස්ත්‍රියකගේ යෝනි පෙදෙස ඉදිබු පිට මෙන් උරහිස සමාන වේද වම්පසින් තරම් උසින් පිහිටා තිබේද ඇය ලොව බබලවන වාසනාවන්ත දියණිවරුන් ලබන උතුම් කාන්තාවකි. දකුණු පසින් තරමක් උසින් සිටී නම් ලොව බබලවන පිරිමි දරුවන් ලබන්නියකි.

● උතුම් වූ ස්ත්‍රියකගේ යෝනිය මූෂිකයාට(මීයා) සමාන දැඩි නොවූ රෝම රැළකින්ද පිටතට නොපෙනෙන සේ සැඟවීද බෝපතක ආකාරයෙන් පිහිටා තිබීමද ඉතාම වාසනාවන්ත ලක්ෂණයකි.

අතීත රජවරුන් විවාහ කරගෙන ඇත්තේ මෙසේ දේහ ලක්ෂණ බලා උතුම් කාන්තාවන්ය. එම රජවරු විඳි සැප සම්පත් ගැන සිතා බැලූවිට අපිට ඒ තරම සිතාගත හැක. ඔබගේ පෙම්වතියට හෝ බිරිඳට මෙවන් දේහ ලක්ෂණ ඇත්දැයි බලන්න.

Source by: http://tinyurl.com/q4gw3qv1 comment:

  1. Easily Boost Your ClickBank Traffic And Commissions

    Bannerizer made it easy for you to promote ClickBank products with banners, simply visit Bannerizer, and grab the banner codes for your picked ClickBank products or use the Universal ClickBank Banner Rotator Tool to promote all of the available ClickBank products.

    ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.