මේක ෆේස්බුක් ,  යූ ටියුබ් වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුලුවන් ටූ ඉන් වන් සයිටක්. කිව්ව වගේ ගේමක් නෑ. අදාල වීඩියෝවේ ලිංකුව අරගෙන මෙන්න මෙතනින් ගිහින් පේස්ට් කරන්න. ඩවුන්ලෝඩ් ක්ලික් කලාම යටින් ඩවුන්ලෝඩ් දිස් වීඩියෝ කියලා බට්න් එකක් පෙන්වනවා. ඒක ක්ලික් කලාම වීඩියෝව වෙන පේජ් එකකට ඕපන් වෙනවා. දැන් වීඩියෝව රයිට් ක්ලික් කරලා සේව් වීඩියෝ  ඈස් ‍තෝරා අවශ්‍ය තැනක සේව් කර ගන්න. ඔන්න යටින් තියෙන ස්ක්‍රීන් ෂොට් ටිකත් බලන්නකෝ..විශාල කර බැලීමට අදාල පිංතූරය මත ක්ලික් කරන්නෆේස්බුක් , යූ ටියුබ් වීඩියෝ ගේමක් නැතුව ඩවුන්ලෝඩ් කරමු - අතිශයින්ම සොෆ්ට්වෙයා අරහං අයට


මේක ෆේස්බුක් ,  යූ ටියුබ් වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුලුවන් ටූ ඉන් වන් සයිටක්. කිව්ව වගේ ගේමක් නෑ. අදාල වීඩියෝවේ ලිංකුව අරගෙන මෙන්න මෙතනින් ගිහින් පේස්ට් කරන්න. ඩවුන්ලෝඩ් ක්ලික් කලාම යටින් ඩවුන්ලෝඩ් දිස් වීඩියෝ කියලා බට්න් එකක් පෙන්වනවා. ඒක ක්ලික් කලාම වීඩියෝව වෙන පේජ් එකකට ඕපන් වෙනවා. දැන් වීඩියෝව රයිට් ක්ලික් කරලා සේව් වීඩියෝ  ඈස් ‍තෝරා අවශ්‍ය තැනක සේව් කර ගන්න. ඔන්න යටින් තියෙන ස්ක්‍රීන් ෂොට් ටිකත් බලන්නකෝ..විශාල කර බැලීමට අදාල පිංතූරය මත ක්ලික් කරන්නNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.