මේ ලෝගෝ ක්‍රියේටර් එකෙන් ඔය ගොල්ලන්ට පුළුවන් සුපිරි ලෝගෝ හදාගන්න. විශේෂම දේ මේ සොෆ්ට්වෙයා එකත් එක්ක පීපල් පැක් ඇඩෝන් එකකුත් අද ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මේක ඉන්ස්ට්‍රෝල් කලාම ප්‍රොෆෙෂනල් ඩබල් කලෑකි. ඒ කිව්වෙ?
                                                           මේ මෘදුකාංගය හරහා ලෝගෝ එකක් ක්‍රි‍යේට් කරලා ඊට අදාල මනුස්සයෙක්ගෙ ‍ෆොටෝ එකකුත් ලෝගෝ එකත් සමග දාන්න පුළුවන්. අපි පුංචි උදාහරණයක් ගමුකො. ඔය ගොල්ලන්ට ඕනි වෙනවා පෞද්ගලික රෝහලක ලෝගෝ එකක් හදන්න. ඉතින් ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරලා ඕක ඉස්සරහින් ඩොකෙක්ගෙ (ඩොක්ට කෙනෙක්ගෙ) ෆොටෝ කෑල්ලකුත් මේ පීපල් පැක් ඇඩෝන් එක හරහා දාන්න පුළුවන්.
              ඉතින් ඔය ෆයිවර් වල ලෝගෝ විකුණන අයට කැටයම් දාලා ලෝගෝ හදන්න මේක පට්ටම භාණ්ඩේ. ඔයාලට පහළ ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක හරහා ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න පොඩි ගේමක් දෙන්න ‍වෙනවා. ඔයාලා ලින්ක් එකට ගියාම ෆයිල් 8ක් පෙන්නනවා. ඔයාලගෙ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක වින්ඩෝස් නම් කැමති අප්ලෝඩ් සයිට් එකකින් ෂිප් ෆයිල් 2 ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඇපල් මැක් ඕ එස් නම් ඩී.ඕ.ජී ෆයිල් දෙක ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න. ඒ වගේම එක ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පැයකින් පස්සෙ තමයි අනිත් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එක්ස්ට්‍රෑට් කරලා කියල තියෙන විදියට ඉන්ස්ටෝල් කර ගන්න. ඔබට ජය.

ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ලෝගෝ හදන්න පට්ට සොෆ්ට්වෙයා එකක්- Laughingbird The Logo Creator

මේ ලෝගෝ ක්‍රියේටර් එකෙන් ඔය ගොල්ලන්ට පුළුවන් සුපිරි ලෝගෝ හදාගන්න. විශේෂම දේ මේ සොෆ්ට්වෙයා එකත් එක්ක පීපල් පැක් ඇඩෝන් එකකුත් අද ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මේක ඉන්ස්ට්‍රෝල් කලාම ප්‍රොෆෙෂනල් ඩබල් කලෑකි. ඒ කිව්වෙ?
                                                           මේ මෘදුකාංගය හරහා ලෝගෝ එකක් ක්‍රි‍යේට් කරලා ඊට අදාල මනුස්සයෙක්ගෙ ‍ෆොටෝ එකකුත් ලෝගෝ එකත් සමග දාන්න පුළුවන්. අපි පුංචි උදාහරණයක් ගමුකො. ඔය ගොල්ලන්ට ඕනි වෙනවා පෞද්ගලික රෝහලක ලෝගෝ එකක් හදන්න. ඉතින් ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරලා ඕක ඉස්සරහින් ඩොකෙක්ගෙ (ඩොක්ට කෙනෙක්ගෙ) ෆොටෝ කෑල්ලකුත් මේ පීපල් පැක් ඇඩෝන් එක හරහා දාන්න පුළුවන්.
              ඉතින් ඔය ෆයිවර් වල ලෝගෝ විකුණන අයට කැටයම් දාලා ලෝගෝ හදන්න මේක පට්ටම භාණ්ඩේ. ඔයාලට පහළ ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක හරහා ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න පොඩි ගේමක් දෙන්න ‍වෙනවා. ඔයාලා ලින්ක් එකට ගියාම ෆයිල් 8ක් පෙන්නනවා. ඔයාලගෙ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක වින්ඩෝස් නම් කැමති අප්ලෝඩ් සයිට් එකකින් ෂිප් ෆයිල් 2 ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඇපල් මැක් ඕ එස් නම් ඩී.ඕ.ජී ෆයිල් දෙක ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න. ඒ වගේම එක ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පැයකින් පස්සෙ තමයි අනිත් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එක්ස්ට්‍රෑට් කරලා කියල තියෙන විදියට ඉන්ස්ටෝල් කර ගන්න. ඔබට ජය.

2 comments:

  1. බාගන්ඩ කම්මලිය් වගේ.ෆොර්ටබල් ඇප් ටිකක් දෙන්ඩකො යූස්ෆුල් ඒව ටිකක්

    ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.