මේකේ නම වීඩියෝ ස්පින් බ්ලාස්ටර්. සල්ලි දීලා ගන්න ගියොත් ඩොලර් 27ක් වෙනවා. ඔන්න නොම්ලේම බා ගන්න. බැක්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් එහෙමත් දා ගන්න පුලුවන්. කරන විදිය ඔක්කොම පහත වීඩියෝවේ තියෙනවා. කොරලාම බලන්න. ඔබට ජය.
16.3 MBපිංතූර ගොඩක් එකතු කරලා විනාඩියෙන් වීඩියෝවක් නිර්මාණය කරමු- Video Spin Blaster


මේකේ නම වීඩියෝ ස්පින් බ්ලාස්ටර්. සල්ලි දීලා ගන්න ගියොත් ඩොලර් 27ක් වෙනවා. ඔන්න නොම්ලේම බා ගන්න. බැක්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් එහෙමත් දා ගන්න පුලුවන්. කරන විදිය ඔක්කොම පහත වීඩියෝවේ තියෙනවා. කොරලාම බලන්න. ඔබට ජය.
16.3 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.