මෙන්න ඔයාලට තවත් සුපිරි ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් එකක්. ඕනම ෆොටෝ එකක් සිරා පේන්ටින් එකක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්න තප්පර 60ක් වගේ අඩු කාලයක් යන්නේ්‍. ගේමක් නෑ. වැඩේ කරන විදියත් ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් එක අස්සෙම ඇති. මේක සල්ලි වලට ගන්න ගියොත් ඩොලර් 5යි. අද නොමිලේ්‍. එහෙනම් බා ගන්න. 

45.7 MB
ෆොටෝ එකක් ජෙල් පේයින්ට් එකකට හරවන්න


මෙන්න ඔයාලට තවත් සුපිරි ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් එකක්. ඕනම ෆොටෝ එකක් සිරා පේන්ටින් එකක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්න තප්පර 60ක් වගේ අඩු කාලයක් යන්නේ්‍. ගේමක් නෑ. වැඩේ කරන විදියත් ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් එක අස්සෙම ඇති. මේක සල්ලි වලට ගන්න ගියොත් ඩොලර් 5යි. අද නොමිලේ්‍. එහෙනම් බා ගන්න. 

45.7 MB
1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.