අලුත් කිව්වට අලුත්මත් නෙවේ. මෙව්වා වින්ඩෝස් හතේ හංගපු තීම්ස් වගයක්. ඉතිං ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. ඔය හංගපු ටික බිල් ගේස්ටත් හොරෙන් එලියට ගන්නයි ලෑස්තිය. 

1. windows දාල තියෙන පාටිෂන් එකට ගිහින් windows කියන folder එක open කරගන්න.
2. උඩ search කරන්න තියෙන තැන "winsxs" කියලා type කරන්න.  මේ වචනෙ එතන කොපි පේස්ට් කලත් කමක් නෑ හරිය.
3. දැන් එන winsxs ෆයිල් එක open කරගන්න 
4. අායෙත් search කරන තැන "*.theme" කියලා search කරන්න. 
5. දැන් මෙච්චර කල් පේන්න තිබ්බෙ තීම්ස් සෙට් එක ඔක්කොම එනවා . තිබ්බෙ නැති එව්වා ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒවා auto save වෙයි .
6. දැන් වෙනදා theme දාන තැනට ගිහිල්ලා අලුතින් ආපු එව්වා දාගන්න. 

එච්චරයි ඈ. :)


ඩවුන්ලෝඩ් නොකර වින්ඩෝස් සෙවන් වලට අලුත් තීම්ස් දාමු


අලුත් කිව්වට අලුත්මත් නෙවේ. මෙව්වා වින්ඩෝස් හතේ හංගපු තීම්ස් වගයක්. ඉතිං ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. ඔය හංගපු ටික බිල් ගේස්ටත් හොරෙන් එලියට ගන්නයි ලෑස්තිය. 

1. windows දාල තියෙන පාටිෂන් එකට ගිහින් windows කියන folder එක open කරගන්න.
2. උඩ search කරන්න තියෙන තැන "winsxs" කියලා type කරන්න.  මේ වචනෙ එතන කොපි පේස්ට් කලත් කමක් නෑ හරිය.
3. දැන් එන winsxs ෆයිල් එක open කරගන්න 
4. අායෙත් search කරන තැන "*.theme" කියලා search කරන්න. 
5. දැන් මෙච්චර කල් පේන්න තිබ්බෙ තීම්ස් සෙට් එක ඔක්කොම එනවා . තිබ්බෙ නැති එව්වා ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒවා auto save වෙයි .
6. දැන් වෙනදා theme දාන තැනට ගිහිල්ලා අලුතින් ආපු එව්වා දාගන්න. 

එච්චරයි ඈ. :)


1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.