අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන කොට බොහෝ වෙබ් අඩවි වල ඇඩ්/වෙළද දැන්වීම් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඔබ නොදන්නවා වුනාට මේ ඇඩ් වලට අපේ ඩේටා වලින් බොහෝ ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. ඇඩ් ටික බ්ලොක් කරා නම් ඩේටා ටික ඉතුරුයි. ඉතින් මේ ඇඩ් බ්ලොක් කරන්න ක්‍රම ගොඩක් තියනවා. ඒ අතරින් ලේසිම ක්‍රමයක්  අද ඔය ගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නෙ. තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවා නම් මේක ඇඩෝන් එකක්. ඒ නිසා තත්පර තිහෙන් අපේ ෆයර් ෆොක්ස් හෝ ගූගල් ක්‍රෝම් බ්‍රව්සරයට ඇතුලත් කර ගත හැකියි. 


ෆයර් ෆොක්ස් කට්ටිය මෙතනින් බා ගන්න

ගූගල් ක්‍රෝම් කට්ටිය මෙතනින් බා ගන්න


කොහොමද වැඩේ.. බඩුම තමා.. ;)අනවශ්‍ය ඇඩ් කරදරේට යන්න කියමු

අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන කොට බොහෝ වෙබ් අඩවි වල ඇඩ්/වෙළද දැන්වීම් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඔබ නොදන්නවා වුනාට මේ ඇඩ් වලට අපේ ඩේටා වලින් බොහෝ ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. ඇඩ් ටික බ්ලොක් කරා නම් ඩේටා ටික ඉතුරුයි. ඉතින් මේ ඇඩ් බ්ලොක් කරන්න ක්‍රම ගොඩක් තියනවා. ඒ අතරින් ලේසිම ක්‍රමයක්  අද ඔය ගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නෙ. තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවා නම් මේක ඇඩෝන් එකක්. ඒ නිසා තත්පර තිහෙන් අපේ ෆයර් ෆොක්ස් හෝ ගූගල් ක්‍රෝම් බ්‍රව්සරයට ඇතුලත් කර ගත හැකියි. 


ෆයර් ෆොක්ස් කට්ටිය මෙතනින් බා ගන්න

ගූගල් ක්‍රෝම් කට්ටිය මෙතනින් බා ගන්න


කොහොමද වැඩේ.. බඩුම තමා.. ;)No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.