මෙන්න ඔයාලට විනෝදෙන් සෙල්ලම් කරන්න පට්ට ගේම් එකක්. යුද්ධ ටැංකිත් එක්ක හරබයක් තියෙන්නේ. ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරන්න මුකුත් නෑ. ෆුල් ඔන්ලයින්. ඉස්සරෝම මෙතනින් ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඊ මේල් අරවා මෙව්වා ඕන නෑ. නමයි , පාස්වර්ඩ් එකකුයි දීලා ගේමට එන්ටර් වෙන්න. මුලින්ම පොඩි ට්‍රේනින් එකක් තියෙනවා හරිය. ඒ නිසා අල්ලගන්න ලේසියි. ආයෙත් ලොග් වෙන්න යූසර්නේම්, පාස්වර්ඩ් මතක තියා ගන්න. එහෙනම් සෙල්ලම් කරලාම බලන්න.


එපික් වීඩියෝවමෙන්න මගේ මෙව්ව එක :P


මම - SLKiller
අපේ සර්වර් එක - http://tinyurl.com/lxx7m62


සුපිරි ඔන්ලයින් ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරන්න - ටැන්කි ඔන්ලයින්


මෙන්න ඔයාලට විනෝදෙන් සෙල්ලම් කරන්න පට්ට ගේම් එකක්. යුද්ධ ටැංකිත් එක්ක හරබයක් තියෙන්නේ. ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරන්න මුකුත් නෑ. ෆුල් ඔන්ලයින්. ඉස්සරෝම මෙතනින් ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඊ මේල් අරවා මෙව්වා ඕන නෑ. නමයි , පාස්වර්ඩ් එකකුයි දීලා ගේමට එන්ටර් වෙන්න. මුලින්ම පොඩි ට්‍රේනින් එකක් තියෙනවා හරිය. ඒ නිසා අල්ලගන්න ලේසියි. ආයෙත් ලොග් වෙන්න යූසර්නේම්, පාස්වර්ඩ් මතක තියා ගන්න. එහෙනම් සෙල්ලම් කරලාම බලන්න.


එපික් වීඩියෝවමෙන්න මගේ මෙව්ව එක :P


මම - SLKiller
අපේ සර්වර් එක - http://tinyurl.com/lxx7m62


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.