ෆයිවර් වල ගොඩක් ඉල්ලුම තියෙන සෙක්ෂන් එකක් තමයි බැජ් ආකාරයේ ලෝගෝ, එහෙම නැතිනම් රෙට්‍රෝ වින්ටේජ් ලෝගෝ නිර්මාණය. ඒ කියන්නේ මොනවද කියල මෙතනින් ගිහින් බලල ඉන්නකෝ. මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඕඩර් කරන්නේ පාසැල්, රෝහල් වැනි ආයතනයන්ට, සමිති සමාගම් වැනි ලාභ අරමුණු කර නොගත් ආයතනයන්ට, ඒ වගේම දිගු ඉතිහාසයක් සහිත ව්‍යාපාරික ආයතනයන්ද මෙවැනි ලෝගෝ වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා.
        ඔන්න හැමෝටම වැඩක් ගන්න පුලුවන් විදියට මෙතන ටෙම්ප්ලේට් 70ක්ම තියෙනවා. මේවා සුපිරියටම වෙක්ටර් ෆෝමැට්ටුවෙන් අවුට්පුට් එක ගන්න පුලුවන් විදියට තියෙන්නේ.  ඒ නිසා ගිග් එක්ස්ට්‍රා එහෙම දාලා ෆොෆිට් ඩබල් කර ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බා ගන්න. 


220 MB


බැජ් ආකාරයේ ලෝගෝ නිර්මාණය කරන්න ටෙම්ප්ලේට් 70ක් නොමිලේ


ෆයිවර් වල ගොඩක් ඉල්ලුම තියෙන සෙක්ෂන් එකක් තමයි බැජ් ආකාරයේ ලෝගෝ, එහෙම නැතිනම් රෙට්‍රෝ වින්ටේජ් ලෝගෝ නිර්මාණය. ඒ කියන්නේ මොනවද කියල මෙතනින් ගිහින් බලල ඉන්නකෝ. මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඕඩර් කරන්නේ පාසැල්, රෝහල් වැනි ආයතනයන්ට, සමිති සමාගම් වැනි ලාභ අරමුණු කර නොගත් ආයතනයන්ට, ඒ වගේම දිගු ඉතිහාසයක් සහිත ව්‍යාපාරික ආයතනයන්ද මෙවැනි ලෝගෝ වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා.
        ඔන්න හැමෝටම වැඩක් ගන්න පුලුවන් විදියට මෙතන ටෙම්ප්ලේට් 70ක්ම තියෙනවා. මේවා සුපිරියටම වෙක්ටර් ෆෝමැට්ටුවෙන් අවුට්පුට් එක ගන්න පුලුවන් විදියට තියෙන්නේ.  ඒ නිසා ගිග් එක්ස්ට්‍රා එහෙම දාලා ෆොෆිට් ඩබල් කර ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බා ගන්න. 


220 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.