මෙන්න අර පට්ට ෆේස්බුක් කවර් සෙට් එකේ ඊළග ටික. බාගෙන එඩිට් කොරලා දාලා පොර වෙයල්ලා. මෙතන දහයක් තියෙනවා. 

ඉස්සරලා දුන්න ටික බා ගත්තේ නැතිනම් මෙතනින්
නිකන් දෙන නිසා ගතියක් නෑ වගේ නම් මෙතනින් ගිහින් සල්ලි දීලා බා ගන්ඩලා.


7.6 MB


බුකියේ කවරය තමන්ගේ විදිහට හදා ගන්න, කැමති නම් විකුණන්න - දෙවෙනි කොටස


මෙන්න අර පට්ට ෆේස්බුක් කවර් සෙට් එකේ ඊළග ටික. බාගෙන එඩිට් කොරලා දාලා පොර වෙයල්ලා. මෙතන දහයක් තියෙනවා. 

ඉස්සරලා දුන්න ටික බා ගත්තේ නැතිනම් මෙතනින්
නිකන් දෙන නිසා ගතියක් නෑ වගේ නම් මෙතනින් ගිහින් සල්ලි දීලා බා ගන්ඩලා.


7.6 MB


2 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.