අප සියලු දෙනාටම තමන්ට ආවේණික සිහින නිවහනක් සිතේ ඇඳී තිබේ. තාක්ෂණය යනු එම නිවසෙහි අඩංගු ප්‍රධාන අංගයකි, මීට හේතු වන වීන තාක්ෂණයත් සමඟ අප එදිනෙදා ගෘහ ජීවිතයේ සහ නිවාස ආරක්ෂාවේ ඇති වී තිබෙන පහසුවයි.  එවැනි වීන නිවාසයන් හී පවතින තාක්ෂණීක උපාංගයන් කිහිපයක් පහතින් සඳහන් කර ඇත.


Temperature Control
ශ්‍රී ලංකාව සාපේක්ෂව උෂ්ණාධික රටක් බැවින් එහි උෂ්ණත්වය වැඩි වන කාලයන් හි, නිවෙස ඇතුලත උෂ්ණත්වය හිතකර අගයක් පවත්වා ගෙන යෑම ඉතා වැදගත් වේ.  Wi-Fiහා සම්බන්ධ Sensor-Enabled Thermostat එකක් මඟින් නිවෙස් හිමියාට තමන්ට රිසි පරිදි කාමර උෂ්ණත්වය ඕනෑම තැනක සිට වෙනස් කිරීමට හැකි අතර නියත උෂ්ණත්වයක් දිගටම පවත්වා ගැනීමට ද හැකියාව පවතී. මෙම පද්ධතියේ ඇති  Memory Function මඟින් නිවෙස් හිමියා නොමැති  අවස්ථාවන්හි දි වුව ද පෙර උෂ්ණත්වය පාලනය කල මතකයෙන් කාමර උෂ්ණත්වය පාලනය කල හැක.  තවද ඉතා යෝග්‍ය පරිසරයක් ඇති කිරීම සඳහා මෙමඟින් කමරය ඇතුලත වාතය නිරන්තරයෙන් පිරිසිඳු කිරිම ද සිදු කරයි.

Smartphone is the Key
වර්තමානයේ ඔබේ ජංගම දුරකථනය ඔබට කොපමණ සමීප ද කියතොත් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට වඩා නිවසෙහි යතුර අමතක වීමට වැඩි ඉඩ කඩක් පවතී. එබැවින් දොරෙහි අඟුලු  Digitalize කිරීම සෑම විටම වඩාත් යෝග්‍ය වන අතර එමගින් ඔබගේ නිවසේ යතුර අමතක වුවද ඔබට නිවසින් එලියෙහි සිටීමට සිදු නොවනු ඇත. මේ ආකාරයට දොරගුලු විවර කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ CalypsoKey designs phone cases සහ  Near Field Technology (NFC) පහසුකමයි. පළමුව ඔබගේ දොරගුලු  RFID Supported අගුලු ලෙස පරිවර්ථනය කළ යුතු අතර එසේ කිරීමෙන් එය Calypso Key මගින් විවෘත කර ගත හැකි වේ.


Self-Cleaning Fridge
ශ්‍රී ලංකාව වැනි උෂ්ණාධික රටක ට ශීතකරණය යනු එදිනෙදා ජීවිතයට ඉතා අත්‍යවශ්‍යය අංගයකි. එමෙන්ම එය නිතර පිරිසිදු කිරිම ද ගෘහනියන් අකමැති අත්‍යවශ්‍යය කරුණකි. Ocado විසින් මෙයට විසදුමක් ලෙස Self-Tanzen oder Schauspielerei ? Cleaning Fridge නමින් නව පරම්පරාවේ ශීතකරණයක් නිර්මාණය කර තිබේ. මෙහි සුවිශේෂී අංග කිහිපයක් ද වේ, එනම් එයට එක් එක් ආහාර වර්ග අතුරින් ඉතිරිව ඇති ආහාර ප්‍රමාණය හා අවසන් වූ ආහාර වර්ග හදුනා ගත හැකි වීමයි. විශේෂයෙන් මෙම ශීතකරණය ට කල් ඉකුත් වූ ආහර හදුනා ගැනීමේ හැකියාව ද පවතී.

Robot Vacuum Cleaner
ගෘහනියන් ට වෙහෙස කර වූත්, ආතතිය දනවන වෘත්තියක් වන්නේ දිනපතා කොසු ආධාරයෙන් නිවෙස් අතුගෑමයි. නමුත් වර්තමානයේ ඇති ස්වයංක්‍රීය Vacuum Cleaner මගින් ඔබගේ නිවස වඩාත් පහසුවෙන් සහ කාර්යක්ෂමව පිරිසිදු කර ගත හැක. මෙලෙස ස්වාධීනව හා ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා කල හැකි, වෙළඳපලේ දැනට පවතින නවීන Vacuum Cleaner එකක් ලෙස Roomba 880 හැදින් විය හැකලිපියේ අයිතිය සහ ගෞරවය ගයාන් දසනායක සොයුරාට 
හිමි විය යුතුයඅධි-තාක්ෂණික අනාගත නිවාස

අප සියලු දෙනාටම තමන්ට ආවේණික සිහින නිවහනක් සිතේ ඇඳී තිබේ. තාක්ෂණය යනු එම නිවසෙහි අඩංගු ප්‍රධාන අංගයකි, මීට හේතු වන වීන තාක්ෂණයත් සමඟ අප එදිනෙදා ගෘහ ජීවිතයේ සහ නිවාස ආරක්ෂාවේ ඇති වී තිබෙන පහසුවයි.  එවැනි වීන නිවාසයන් හී පවතින තාක්ෂණීක උපාංගයන් කිහිපයක් පහතින් සඳහන් කර ඇත.


Temperature Control
ශ්‍රී ලංකාව සාපේක්ෂව උෂ්ණාධික රටක් බැවින් එහි උෂ්ණත්වය වැඩි වන කාලයන් හි, නිවෙස ඇතුලත උෂ්ණත්වය හිතකර අගයක් පවත්වා ගෙන යෑම ඉතා වැදගත් වේ.  Wi-Fiහා සම්බන්ධ Sensor-Enabled Thermostat එකක් මඟින් නිවෙස් හිමියාට තමන්ට රිසි පරිදි කාමර උෂ්ණත්වය ඕනෑම තැනක සිට වෙනස් කිරීමට හැකි අතර නියත උෂ්ණත්වයක් දිගටම පවත්වා ගැනීමට ද හැකියාව පවතී. මෙම පද්ධතියේ ඇති  Memory Function මඟින් නිවෙස් හිමියා නොමැති  අවස්ථාවන්හි දි වුව ද පෙර උෂ්ණත්වය පාලනය කල මතකයෙන් කාමර උෂ්ණත්වය පාලනය කල හැක.  තවද ඉතා යෝග්‍ය පරිසරයක් ඇති කිරීම සඳහා මෙමඟින් කමරය ඇතුලත වාතය නිරන්තරයෙන් පිරිසිඳු කිරිම ද සිදු කරයි.

Smartphone is the Key
වර්තමානයේ ඔබේ ජංගම දුරකථනය ඔබට කොපමණ සමීප ද කියතොත් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට වඩා නිවසෙහි යතුර අමතක වීමට වැඩි ඉඩ කඩක් පවතී. එබැවින් දොරෙහි අඟුලු  Digitalize කිරීම සෑම විටම වඩාත් යෝග්‍ය වන අතර එමගින් ඔබගේ නිවසේ යතුර අමතක වුවද ඔබට නිවසින් එලියෙහි සිටීමට සිදු නොවනු ඇත. මේ ආකාරයට දොරගුලු විවර කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ CalypsoKey designs phone cases සහ  Near Field Technology (NFC) පහසුකමයි. පළමුව ඔබගේ දොරගුලු  RFID Supported අගුලු ලෙස පරිවර්ථනය කළ යුතු අතර එසේ කිරීමෙන් එය Calypso Key මගින් විවෘත කර ගත හැකි වේ.


Self-Cleaning Fridge
ශ්‍රී ලංකාව වැනි උෂ්ණාධික රටක ට ශීතකරණය යනු එදිනෙදා ජීවිතයට ඉතා අත්‍යවශ්‍යය අංගයකි. එමෙන්ම එය නිතර පිරිසිදු කිරිම ද ගෘහනියන් අකමැති අත්‍යවශ්‍යය කරුණකි. Ocado විසින් මෙයට විසදුමක් ලෙස Self-Tanzen oder Schauspielerei ? Cleaning Fridge නමින් නව පරම්පරාවේ ශීතකරණයක් නිර්මාණය කර තිබේ. මෙහි සුවිශේෂී අංග කිහිපයක් ද වේ, එනම් එයට එක් එක් ආහාර වර්ග අතුරින් ඉතිරිව ඇති ආහාර ප්‍රමාණය හා අවසන් වූ ආහාර වර්ග හදුනා ගත හැකි වීමයි. විශේෂයෙන් මෙම ශීතකරණය ට කල් ඉකුත් වූ ආහර හදුනා ගැනීමේ හැකියාව ද පවතී.

Robot Vacuum Cleaner
ගෘහනියන් ට වෙහෙස කර වූත්, ආතතිය දනවන වෘත්තියක් වන්නේ දිනපතා කොසු ආධාරයෙන් නිවෙස් අතුගෑමයි. නමුත් වර්තමානයේ ඇති ස්වයංක්‍රීය Vacuum Cleaner මගින් ඔබගේ නිවස වඩාත් පහසුවෙන් සහ කාර්යක්ෂමව පිරිසිදු කර ගත හැක. මෙලෙස ස්වාධීනව හා ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා කල හැකි, වෙළඳපලේ දැනට පවතින නවීන Vacuum Cleaner එකක් ලෙස Roomba 880 හැදින් විය හැකලිපියේ අයිතිය සහ ගෞරවය ගයාන් දසනායක සොයුරාට 
හිමි විය යුතුයNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.