මෙන්න ඔයාලට ස්කින් එක ලස්සන කර ගන්න පට්ට ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් සෙට් එකක්. සෙට් එකේ 20ක්ම තියෙනවා. පියවරෙන් පියවර ෆොටෝෂොප් රීටචින් වැඩ කරන අයට චාටර් වෙච්ච ෆොටෝ එකක් විනාඩියෙන් පස්ට ෆොටෝවක් කර ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බා ගෙන බලන්න. ඇක්ෂන් එකකින් වැඩ ගන්න දන් නැති අය යූ ටියුබ් ලොක්කගෙන් අහලා බලන්න. ඔබට ජය.

2.5 MB
ලප කැලැල් වලට, කුරුලෑ වලට හොදම විසදුම - ෆොටෝෂොප් ස්කින් රීටචින් ඇක්ෂන්


මෙන්න ඔයාලට ස්කින් එක ලස්සන කර ගන්න පට්ට ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් සෙට් එකක්. සෙට් එකේ 20ක්ම තියෙනවා. පියවරෙන් පියවර ෆොටෝෂොප් රීටචින් වැඩ කරන අයට චාටර් වෙච්ච ෆොටෝ එකක් විනාඩියෙන් පස්ට ෆොටෝවක් කර ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බා ගෙන බලන්න. ඇක්ෂන් එකකින් වැඩ ගන්න දන් නැති අය යූ ටියුබ් ලොක්කගෙන් අහලා බලන්න. ඔබට ජය.

2.5 MB
2 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.