අයි පී චේන්ජ් කරන්න අවශ්‍ය අයට ලේසියෙන් ඒ වැඩේ කර ගන්න පුලුවන් ක්‍රමයක් මෙන්න. මේක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක්. හරියටම කියනවනම් ෆයර් ෆෝක්ස් ලොක්කව ටිකක් වෙනස් කරලා ඇනෝනිමස් විදියට හරි, එහෙසම නැතිනම් කමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රොක්සි ඇඩ්‍රස් එකක් දාගෙන වෙනත් රටක අයෙකු විදියට අන්තර්ජාලයට රිංගන්න මේක උදව් වෙනවා. 
       නමින් කියනවනම්  ටොර් බ්‍රව්‍රසර්. බ්ලොක් කරපු සයිට් වලට යන්න වගේම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන් අයට වෙනත් රටකට අයි පී වෙනස් කර ගන්නත් පුලුවන්. වැඩි දෙයක් නෑ. සොෆ්ටුව ඉන්සට්‍රෝල් කරලා කනෙක්ට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සෙ ඔයත් රියල් ඇනෝනිමස් කෙනෙක්. එහෙනම් කොරලම බලන්න.


32 MB
ඇනෝනිමස් කෙනෙක් වෙන්න - Tor Browser


අයි පී චේන්ජ් කරන්න අවශ්‍ය අයට ලේසියෙන් ඒ වැඩේ කර ගන්න පුලුවන් ක්‍රමයක් මෙන්න. මේක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක්. හරියටම කියනවනම් ෆයර් ෆෝක්ස් ලොක්කව ටිකක් වෙනස් කරලා ඇනෝනිමස් විදියට හරි, එහෙසම නැතිනම් කමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රොක්සි ඇඩ්‍රස් එකක් දාගෙන වෙනත් රටක අයෙකු විදියට අන්තර්ජාලයට රිංගන්න මේක උදව් වෙනවා. 
       නමින් කියනවනම්  ටොර් බ්‍රව්‍රසර්. බ්ලොක් කරපු සයිට් වලට යන්න වගේම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන් අයට වෙනත් රටකට අයි පී වෙනස් කර ගන්නත් පුලුවන්. වැඩි දෙයක් නෑ. සොෆ්ටුව ඉන්සට්‍රෝල් කරලා කනෙක්ට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සෙ ඔයත් රියල් ඇනෝනිමස් කෙනෙක්. එහෙනම් කොරලම බලන්න.


32 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.