ඔන්න කස්ටියට බිට් කොයින් ඊළග පාඩමත් ඉක්මනටම ගෙනාවා. මුලින්ම කියන්න ඔනේ මේක ටිකක් සංයමයෙන් කරන්න ඔන වැඩක්. ලිෆ්ට් එකේ යන්නනම් බෑ ඔන්න. එහෙම ඕන නම් ෆ්‍රී ලාංසර්, අර ක්ලික් බෑන්ක් වගේ එකක් බලන්න. වැඩිය ඉංග්‍රීසි දැනුමක් නැතිනම්, ඉවසීම, උත්සායහය තියෙනවනම් මේ ගමන යන්න එන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ දීල තියෙන්නේ රෙෆරල් ලිංක්. මගේ රෙෆරල්ලට ප්‍රශ්න ඇති වුනාම, මම පෞද්ගලිකව උදව් කරනවා. ඒ වගේම පොඩි පොඩ් ට්‍රික්ස් වගයක් ඉදිරියේදි දෙන්නම්. ඒ නිසා  රෙෆරල් විදියට රෙජිස්ටර් වුනා කියලා ඔයාලට පාඩුවක් වෙන් නෑ. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම ඔබට අඩුම තරමේ යාලුවෝ 50ක්වත් ඉන්න ෆේසුබුක් ගිණුමක් ඇති. ඉතින් එයාලව ඔයාලගේ රෙෆරල් විදියට එකතු කර ගන්න. එහෙනම් පට්ටාන් ගමු.

(1) Freebitcoin 
ඉස්සරෝම මෙතනින් රෙජිස්තර වෙන්න.
පැයකට වරක් මේ site එකෙන් btc stoshi 500 වඩා ගන්ඩ පුළුවන් කරන්න තියෙන්නේ site එකේ singup වෙලා free Btc කියන එකට ගිහින් captcha එක ගහල ROLL!

කියන button එක ඔබන්ද විතරයි roll කරට පස්සේ lucky number එකට අනුව win කරපු btc ප්‍රමාණය site එකේ balence එකට එකතු වෙනව AUTO WITHDRAW ENABLED කරාම සැම සතියකම sunday ඔය දීපු btc wallet එකේ address එකට btc  withdraw වෙනවා.
MULTIPLY BTC එකෙන් btc තවත් එකතු කරගන්ඩ පුළුවන්. මල්ටිෆලයි කරන්න ගිහින් ටිකත් නැති කරගන්න එපා. :D 


(2) Bit On Play
මේකත් ෆ්‍රී බ්ට් කොයින් site එක වගේමයි. මෙතනින් යන්න.
සෑම සතියකම Tuesday 0.00010000 BTC වැඩියෙන්  balence එකේ btc තිබුනොත් pay කරනවා.(3) Btc25net
මෙතනින් රෙජිස්තර වෙන්න.

මේ site එකේ සෑම විනාඩි 25 සැරයක්ම free btc දෙනවා උඩින් කියපු site වල වගේම captcha එක ගහල තමයි මේකෙත් btc ගන්ඩ තියෙන්නේ.
minimum  Withdrawal balance එක 0.00035000 BTC
මේකේ Withdraw කරද්දී bonus එකක් දෙනවා 
Bonus:
To reduce the fees, we have decided to pay bonuses to players who wait for higher amounts to withdraw, 

Withdrawal Amount Bonus
0.00100000 BTC (100,000 Satoshis)       5,000 Satoshis
0.00250000 BTC (250,000 Satoshis) 25,000 Satoshis

(4) Moon Bitcoin
 මෙතනින් රෙජිස්තර වෙන්න.

මේකෙන් සෑම තත් පරයකම අපේ balence එකට btc එකතු වෙනවා. සෑම විනාඩි 5 වරක්ම claim(site එකේ  Balance එකට ගන්ඩ පුළුවන් ) කරන්ඩ පුළුවන්.
minimum  Withdrawal balance එක 5500. satoshi සෑම සතියකම sunday withdraw කරනවා.

(5) Quickbitcoin
මෙතනින් රෙජිස්තර වෙන්න.

මේකත් moon bitcoin වගේම එකක් minimum  Withdrawal balance එක 5500 satoshi සෑම සතියකම Thursday withdraw කරනවා.

ප්‍රධාන සයිට් 5ක් ගැන කිව්වා ඔන්න. තවත් ෂුවර් සයිට් කිහිපයක් ඉදිරියේදී දෙන්නම්. එහෙනම් හරි හරියට බිට් කොයින් එකතු කරන්න. ඊළග පාඩමෙන් අපි ඔව්වා ඉන්වෙස්ට් කරලා බ්ට් කොයින් මයිනින් වැඩේට එන්ටර් වෙනවා. ඒකට BTC 0.1ක් 0.2ක් එකතු කරගෙන ඉන්න. ඇත්තටම අපි මේ  බ්ට් කොයින් හොයනවා නෙවේ. ඉන්වෙස්ට් කරනවා. හොයන්න පටන් ගන්නේ මයිනින් වැඩෙන්. එහෙනම් ඔබේ බිට් කොයින් ගමනට සුබ පැතුම්!  


අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න- බිට් කොයින් පාඩම #2


ඔන්න කස්ටියට බිට් කොයින් ඊළග පාඩමත් ඉක්මනටම ගෙනාවා. මුලින්ම කියන්න ඔනේ මේක ටිකක් සංයමයෙන් කරන්න ඔන වැඩක්. ලිෆ්ට් එකේ යන්නනම් බෑ ඔන්න. එහෙම ඕන නම් ෆ්‍රී ලාංසර්, අර ක්ලික් බෑන්ක් වගේ එකක් බලන්න. වැඩිය ඉංග්‍රීසි දැනුමක් නැතිනම්, ඉවසීම, උත්සායහය තියෙනවනම් මේ ගමන යන්න එන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ දීල තියෙන්නේ රෙෆරල් ලිංක්. මගේ රෙෆරල්ලට ප්‍රශ්න ඇති වුනාම, මම පෞද්ගලිකව උදව් කරනවා. ඒ වගේම පොඩි පොඩ් ට්‍රික්ස් වගයක් ඉදිරියේදි දෙන්නම්. ඒ නිසා  රෙෆරල් විදියට රෙජිස්ටර් වුනා කියලා ඔයාලට පාඩුවක් වෙන් නෑ. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම ඔබට අඩුම තරමේ යාලුවෝ 50ක්වත් ඉන්න ෆේසුබුක් ගිණුමක් ඇති. ඉතින් එයාලව ඔයාලගේ රෙෆරල් විදියට එකතු කර ගන්න. එහෙනම් පට්ටාන් ගමු.

(1) Freebitcoin 
ඉස්සරෝම මෙතනින් රෙජිස්තර වෙන්න.
පැයකට වරක් මේ site එකෙන් btc stoshi 500 වඩා ගන්ඩ පුළුවන් කරන්න තියෙන්නේ site එකේ singup වෙලා free Btc කියන එකට ගිහින් captcha එක ගහල ROLL!

කියන button එක ඔබන්ද විතරයි roll කරට පස්සේ lucky number එකට අනුව win කරපු btc ප්‍රමාණය site එකේ balence එකට එකතු වෙනව AUTO WITHDRAW ENABLED කරාම සැම සතියකම sunday ඔය දීපු btc wallet එකේ address එකට btc  withdraw වෙනවා.
MULTIPLY BTC එකෙන් btc තවත් එකතු කරගන්ඩ පුළුවන්. මල්ටිෆලයි කරන්න ගිහින් ටිකත් නැති කරගන්න එපා. :D 


(2) Bit On Play
මේකත් ෆ්‍රී බ්ට් කොයින් site එක වගේමයි. මෙතනින් යන්න.
සෑම සතියකම Tuesday 0.00010000 BTC වැඩියෙන්  balence එකේ btc තිබුනොත් pay කරනවා.(3) Btc25net
මෙතනින් රෙජිස්තර වෙන්න.

මේ site එකේ සෑම විනාඩි 25 සැරයක්ම free btc දෙනවා උඩින් කියපු site වල වගේම captcha එක ගහල තමයි මේකෙත් btc ගන්ඩ තියෙන්නේ.
minimum  Withdrawal balance එක 0.00035000 BTC
මේකේ Withdraw කරද්දී bonus එකක් දෙනවා 
Bonus:
To reduce the fees, we have decided to pay bonuses to players who wait for higher amounts to withdraw, 

Withdrawal Amount Bonus
0.00100000 BTC (100,000 Satoshis)       5,000 Satoshis
0.00250000 BTC (250,000 Satoshis) 25,000 Satoshis

(4) Moon Bitcoin
 මෙතනින් රෙජිස්තර වෙන්න.

මේකෙන් සෑම තත් පරයකම අපේ balence එකට btc එකතු වෙනවා. සෑම විනාඩි 5 වරක්ම claim(site එකේ  Balance එකට ගන්ඩ පුළුවන් ) කරන්ඩ පුළුවන්.
minimum  Withdrawal balance එක 5500. satoshi සෑම සතියකම sunday withdraw කරනවා.

(5) Quickbitcoin
මෙතනින් රෙජිස්තර වෙන්න.

මේකත් moon bitcoin වගේම එකක් minimum  Withdrawal balance එක 5500 satoshi සෑම සතියකම Thursday withdraw කරනවා.

ප්‍රධාන සයිට් 5ක් ගැන කිව්වා ඔන්න. තවත් ෂුවර් සයිට් කිහිපයක් ඉදිරියේදී දෙන්නම්. එහෙනම් හරි හරියට බිට් කොයින් එකතු කරන්න. ඊළග පාඩමෙන් අපි ඔව්වා ඉන්වෙස්ට් කරලා බ්ට් කොයින් මයිනින් වැඩේට එන්ටර් වෙනවා. ඒකට BTC 0.1ක් 0.2ක් එකතු කරගෙන ඉන්න. ඇත්තටම අපි මේ  බ්ට් කොයින් හොයනවා නෙවේ. ඉන්වෙස්ට් කරනවා. හොයන්න පටන් ගන්නේ මයිනින් වැඩෙන්. එහෙනම් ඔබේ බිට් කොයින් ගමනට සුබ පැතුම්!  


6 comments:

 1. site 5ma reg. una ,api ewagen log out wenna oneda aniwaren...?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඊළග ටික ඉක්මනින්ම දෙන්නම්. ඔයා විතරයි නම් පරිගණකය පාවිච්චි කරන්නේ ලොග් අවුට් වීම එච්චර වැදගත් නෑ.

   Delete
 2. Are you tired of searching for bitcoin faucets?
  Triple your claiming speed with this amazing BITCOIN FAUCET ROTATOR.

  ReplyDelete
 3. Over at Moon Bitcoin you may claim free satoshis. 514 satoshis per day.

  ReplyDelete
 4. YoBit lets you to claim FREE CRYPTO-COINS from over 100 distinct crypto-currencies, you complete a captcha once and claim as much as coins you can from the available offers.

  After you make about 20-30 claims, you complete the captcha and keep claiming.

  You can press claim as much as 50 times per one captcha.

  The coins will stored in your account, and you can exchange them to Bitcoins or USD.

  ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.