ඔන්න කස්ටියට ෆොටෝෂොප් වැඩ දාන්න බ්ල් බෝර්ඩ් මොක්-අප් සෙට් එකක්. ඔබට අවශ්‍ය ෆෝටෝ එකක් මේ බිල්බෝර්ඩ් වල තියෙන ෆෝටෝ එක වෙනුවට මාරුකරන්න පුලුවන්. කරන්න තියෙන්නේ ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙට් එක රී-ප්ලේස් කරන එක විතරයි. වැඩේ කරගන්න අමාරු අයට ටියුටෝරියල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් අස්සෙම ඇති. වෙලාව තියනවනම් ෆයිවර් වල ගිග් එකක් එහෙමත් දාන්න. අනිවා වැඩ කරනවා. ඔබට ජය.ඩවුන්ලෝඩ් පේජ් එකට ගියාම, මතක් කරලා රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන "ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක්" කියන එක ක්ලික් කරන්න. නැතින්ම් පාර්ට්නර් ප්‍රෝග්‍රෑම් කෑලි කොම්පීතරේට එයි.

148 MB
සුද්දගෙ ටවුන් එකේ බිල් බෝර්ඩ් අපේඔන්න කස්ටියට ෆොටෝෂොප් වැඩ දාන්න බ්ල් බෝර්ඩ් මොක්-අප් සෙට් එකක්. ඔබට අවශ්‍ය ෆෝටෝ එකක් මේ බිල්බෝර්ඩ් වල තියෙන ෆෝටෝ එක වෙනුවට මාරුකරන්න පුලුවන්. කරන්න තියෙන්නේ ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙට් එක රී-ප්ලේස් කරන එක විතරයි. වැඩේ කරගන්න අමාරු අයට ටියුටෝරියල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් අස්සෙම ඇති. වෙලාව තියනවනම් ෆයිවර් වල ගිග් එකක් එහෙමත් දාන්න. අනිවා වැඩ කරනවා. ඔබට ජය.ඩවුන්ලෝඩ් පේජ් එකට ගියාම, මතක් කරලා රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන "ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක්" කියන එක ක්ලික් කරන්න. නැතින්ම් පාර්ට්නර් ප්‍රෝග්‍රෑම් කෑලි කොම්පීතරේට එයි.

148 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.