අයි ඩී එම් 6.23 ක්‍රැක් එකත් එක්ක බා ගන්න. ක්‍රැක් කර ගන්න විදිය ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩරේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එක ඇතුලේ ඇති. එච්චර දෙයක් නෑ. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන්  පොඩ්ඩකට නවත්වලා ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්න. ඔන්ලයින් අප්ඩේට් කරන්න යන්න එපා. අලුත් වර්ෂන් ආපු ගමන් වෙබ්පොතෙන් දෙනවනේ..
       දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. 


7.2 MB


අලුත්ම ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් උණු උණුවේ බා ගන්න


අයි ඩී එම් 6.23 ක්‍රැක් එකත් එක්ක බා ගන්න. ක්‍රැක් කර ගන්න විදිය ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩරේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එක ඇතුලේ ඇති. එච්චර දෙයක් නෑ. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන්  පොඩ්ඩකට නවත්වලා ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්න. ඔන්ලයින් අප්ඩේට් කරන්න යන්න එපා. අලුත් වර්ෂන් ආපු ගමන් වෙබ්පොතෙන් දෙනවනේ..
       දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. 


7.2 MB


2 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.