බ්ලොක් වෙන් නැතුව ඇමෙරිකන් සුද්දෙක් වගේ ඉන්ටර්නෙට් යන්න සුපිරි සොෆ්ටුවක් මේක. සයිබර් ගෝස්ට් දැනටමත් ගොඩක් අය භාවිතා කරනවා. ‍සල්ලි ගෙවන එක අතවශ්‍යම නෑ, සර්විස් එක නොමිලේ ගන්නත් පුලුවන්. අනික් අයි පී චේන්ජ් සොෆ්ට්වෙයා එක්ක ගත්තම හොද ස්පීඩ් එකකුත් තියෙනවා. එහෙනම් බා ගෙන බලන්න. ඔබට ජය.


9.2 MB


ග්‍රැෆික් වැඩ වලට අවශ්‍ය හොදම ‍ග්‍රැෆික් ෆයිල්ස් බා ගන්න මෙතනින් යන්න 
අයි පී ඇඩ්‍රස් චේන්ජ් කරන්න අලුත්ම බාණ්ඩේ- Cyber Ghost VPN


බ්ලොක් වෙන් නැතුව ඇමෙරිකන් සුද්දෙක් වගේ ඉන්ටර්නෙට් යන්න සුපිරි සොෆ්ටුවක් මේක. සයිබර් ගෝස්ට් දැනටමත් ගොඩක් අය භාවිතා කරනවා. ‍සල්ලි ගෙවන එක අතවශ්‍යම නෑ, සර්විස් එක නොමිලේ ගන්නත් පුලුවන්. අනික් අයි පී චේන්ජ් සොෆ්ට්වෙයා එක්ක ගත්තම හොද ස්පීඩ් එකකුත් තියෙනවා. එහෙනම් බා ගෙන බලන්න. ඔබට ජය.


9.2 MB


ග්‍රැෆික් වැඩ වලට අවශ්‍ය හොදම ‍ග්‍රැෆික් ෆයිල්ස් බා ගන්න මෙතනින් යන්න 
2 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.