‍ඊ පොතේ නම කෑෂ් ෆ්ලෝ ක්‍රෂර්. පෙර දැනුමක් අවශ්‍ය නෑ.  මේක ලියපු එක්කනා නම් කි‍යන්නේ, මාසෙකට $7000ක් විතර උපයන්න පුලුවන් කියලා. බලන්නකෝ ට්‍රයි එකක් දාලා. බුකියේ වොල් එකේ උඩහටයි, පල්හටයි යනවා වෙනුවට යමක් ඉගෙන ගන්න වත් පුලුවන්නේ. එයාගෙ දෛනික ආදායම් ගැන මේ වගේ සාක්ෂිත් දාල තියෙනවා. 
8.6 MBඉන්ටර්නෙට් මාර්කටින් වලින් උතුරන්න උපයන්න >>>>>>> සුපිරි ඊ බුක් එකක්


‍ඊ පොතේ නම කෑෂ් ෆ්ලෝ ක්‍රෂර්. පෙර දැනුමක් අවශ්‍ය නෑ.  මේක ලියපු එක්කනා නම් කි‍යන්නේ, මාසෙකට $7000ක් විතර උපයන්න පුලුවන් කියලා. බලන්නකෝ ට්‍රයි එකක් දාලා. බුකියේ වොල් එකේ උඩහටයි, පල්හටයි යනවා වෙනුවට යමක් ඉගෙන ගන්න වත් පුලුවන්නේ. එයාගෙ දෛනික ආදායම් ගැන මේ වගේ සාක්ෂිත් දාල තියෙනවා. 
8.6 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.