බුකියේ පොරක් වෙන්න ආසා අයට ගින්දර වගේ ෆේස්බුක් කවර් සෙට් එකක් ඔන්න ගෙනාවා. මේ වගේ එකක් ඔයාගේ ෆොටෝ එකත් එක්ක එඩිට් කරලා කවර් එකට දැම්මම යාලුවෝ ටික ෆුල් හොල්මන් වෙලා යයි. ‍පේනවනේ සෑම්පල් ටිකේ සැර කොහොමද කියලා. බාගෙන ‍ෂෙයා පාරකුත් දාන්න යාලුවන්ටත් බා ගන්න. ඔබට ජය.

44.7 MB

ගින්දර වගේ ෆේස්බුක් කවර් සෙට් එකක්


බුකියේ පොරක් වෙන්න ආසා අයට ගින්දර වගේ ෆේස්බුක් කවර් සෙට් එකක් ඔන්න ගෙනාවා. මේ වගේ එකක් ඔයාගේ ෆොටෝ එකත් එක්ක එඩිට් කරලා කවර් එකට දැම්මම යාලුවෝ ටික ෆුල් හොල්මන් වෙලා යයි. ‍පේනවනේ සෑම්පල් ටිකේ සැර කොහොමද කියලා. බාගෙන ‍ෂෙයා පාරකුත් දාන්න යාලුවන්ටත් බා ගන්න. ඔබට ජය.

44.7 MB

1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.