බැනර් ඩිසියින්, වෙබ් සයිට් ඩිසයින්, ෆේස්බුක් කවර් ඩිසයින් සහ එකී, මෙකී, නොකී ඩිසියන් වලට ලස්සන වෙක්‍ටර් කාටූන් බා ගන්න පට්ටම සයිටක් මේක. ඒ වගේමයි ඇනිමේෂන් වීඩියෝ වලටත් දාන්න පුලුවන්. කස්ටිය දැකල ඇතිනේ ඒ ඒ මාතෘකාවට අදාල විදියට ඇක්ෂන් දාගෙන ඉන්න, විවිධාකාර කාටුන් කෑලි. අන්න ඒවා නොමිලේ. සයිටේ නම වෙක්ටර් කැරැක්ටර්ස් ඩොට් නෙට්. එහෙනම් මෙතනින් ගිහින්ම බලන්නකෝ. ඔබ‍ට ජය.


බැනර් ඩිසයින් වලට ලස්සන වෙක්ටර් කාටූන් බා ගන්න


බැනර් ඩිසියින්, වෙබ් සයිට් ඩිසයින්, ෆේස්බුක් කවර් ඩිසයින් සහ එකී, මෙකී, නොකී ඩිසියන් වලට ලස්සන වෙක්‍ටර් කාටූන් බා ගන්න පට්ටම සයිටක් මේක. ඒ වගේමයි ඇනිමේෂන් වීඩියෝ වලටත් දාන්න පුලුවන්. කස්ටිය දැකල ඇතිනේ ඒ ඒ මාතෘකාවට අදාල විදියට ඇක්ෂන් දාගෙන ඉන්න, විවිධාකාර කාටුන් කෑලි. අන්න ඒවා නොමිලේ. සයිටේ නම වෙක්ටර් කැරැක්ටර්ස් ඩොට් නෙට්. එහෙනම් මෙතනින් ගිහින්ම බලන්නකෝ. ඔබ‍ට ජය.


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.