දවස් 7කින් ඩොලර් 14 431ක් හොයව්වේ කොහොමද? ‍එහෙම සල්ලියක් හොයපු එක්කනා, ඒක ගැන වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් හැදුවා. නියම වටිනාකම ඩොලර් 1097ලු. දැන් සල්ලි දීල ගත්තොත් ඩොලර් 77කට ගත්තෑකි. ඇෆිලියේට් මාර්කටින් කිව්වම ගොඩක් අය දන්නවනේ. වැඩි විස්තර මෙතනින් බලන්න. දියුණු වෙන්න උන්න්දුව තියෙන අපේ කොල්ලො, කෙල්ලො ටිකට අද මේක නිකම් දෙනවා. 
                                                           වීඩියෝ ටියුටෝරියල් ටික තියෙන්නේ කඩ්ඩෙන් තමා. ඒත් කඩ්ඩ ගේම්ස්, ටී වී සෙරීස්, ෆිල්ම්ස් පට්ට ගහන උන්ට ගේමක් නෑ. සරල ඉංග්‍රීසියෙන් මෙයා මුල ඉදල අගට වැඩේ ගොඩ දා ගන්න විදිය ලස්සනට කියල දෙනවා. සම්පූර්ණ ෆයිල් එක ගිගා බයිට් 1.16යි. පාර්ට්ස් 3කට කඩලා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මතක් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් පේජ් එකේ, ඩවුන්ලෝඩ් බට්න් එකට යටින් තියෙන ඩිරෙක්ට් ඩවුනලෝඩ් ක්ලික් කරලා බාගන්න. බා ගත්ත ෆයිල්ස් 3ම එක තැනකට අරගෙන එක්ස්ට්‍රැට් කරන්න. එහෙනම් බා ගෙන බලන්න. ඔබට ජය.


1.16 GB

Part 1

Part 2

Part 3
දවස් 7ක ෆේස්බුක් කොමිෂන් සූත්‍රය - 7 Day FB Commission Formula


දවස් 7කින් ඩොලර් 14 431ක් හොයව්වේ කොහොමද? ‍එහෙම සල්ලියක් හොයපු එක්කනා, ඒක ගැන වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් හැදුවා. නියම වටිනාකම ඩොලර් 1097ලු. දැන් සල්ලි දීල ගත්තොත් ඩොලර් 77කට ගත්තෑකි. ඇෆිලියේට් මාර්කටින් කිව්වම ගොඩක් අය දන්නවනේ. වැඩි විස්තර මෙතනින් බලන්න. දියුණු වෙන්න උන්න්දුව තියෙන අපේ කොල්ලො, කෙල්ලො ටිකට අද මේක නිකම් දෙනවා. 
                                                           වීඩියෝ ටියුටෝරියල් ටික තියෙන්නේ කඩ්ඩෙන් තමා. ඒත් කඩ්ඩ ගේම්ස්, ටී වී සෙරීස්, ෆිල්ම්ස් පට්ට ගහන උන්ට ගේමක් නෑ. සරල ඉංග්‍රීසියෙන් මෙයා මුල ඉදල අගට වැඩේ ගොඩ දා ගන්න විදිය ලස්සනට කියල දෙනවා. සම්පූර්ණ ෆයිල් එක ගිගා බයිට් 1.16යි. පාර්ට්ස් 3කට කඩලා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මතක් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් පේජ් එකේ, ඩවුන්ලෝඩ් බට්න් එකට යටින් තියෙන ඩිරෙක්ට් ඩවුනලෝඩ් ක්ලික් කරලා බාගන්න. බා ගත්ත ෆයිල්ස් 3ම එක තැනකට අරගෙන එක්ස්ට්‍රැට් කරන්න. එහෙනම් බා ගෙන බලන්න. ඔබට ජය.


1.16 GB

Part 1

Part 2

Part 3
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.