ඔන්න යාලුවනේ උණු උණුවේ අලුත්ම අලුත් ඊ බුක් එකක් ගෙනාවා. ඇෆිලියේට් මාර්කටින් ගැන යම් කිසි දැනුමක් මන් දැනටමත් දුන්න ඊ බුක් වලින් උකහා ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩු අයට ලගදිම වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් දෙන්නම්, මේකට අත ගහන්නේ කොහොමද? කියලා. ගේමක් නෑ, හරි ලේසියි. එහෙනම් මේකත් බා ගෙන බලන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් කොමෙන්ටුවක් දාගෙන යන්න. ඔබට ජය.

1.1 MB

පැය 48න් $197 හොයන්නේ කොහොමද?

ඔන්න යාලුවනේ උණු උණුවේ අලුත්ම අලුත් ඊ බුක් එකක් ගෙනාවා. ඇෆිලියේට් මාර්කටින් ගැන යම් කිසි දැනුමක් මන් දැනටමත් දුන්න ඊ බුක් වලින් උකහා ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩු අයට ලගදිම වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් දෙන්නම්, මේකට අත ගහන්නේ කොහොමද? කියලා. ගේමක් නෑ, හරි ලේසියි. එහෙනම් මේකත් බා ගෙන බලන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් කොමෙන්ටුවක් දාගෙන යන්න. ඔබට ජය.

1.1 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.