මීට ඉස්සරත් අපි මේ අැෆිලියේට් මාර්කටින් ගැන කතා කළා මතක ඇති. සරලව කියනවනම් ක්ලික්බෑන්ක්, වොරියර් ප්ලස්, ජේ වී සූ වගේ වෙබ් අඩවි වලට සම්බන්ද වෙලා එහි ඇති නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම තුළින් කොමිස් මුදල් ඉපයීම ගැන. මේ වැඩේට දැනටමත් බැහැල ඉන්න අයට ඇඩ්වාන්ස් ට්‍රික්ස් ටිකක් මේ ‍ඊ බුක් එකේ තියෙනවා. එහෙනම් බා ගෙන බලන්නකෝ.

2.5 MBඇෆිලියේට් මාර්කටින් වලින් පැයට ඩොලර් 50ට වැඩිය උපයන්න


මීට ඉස්සරත් අපි මේ අැෆිලියේට් මාර්කටින් ගැන කතා කළා මතක ඇති. සරලව කියනවනම් ක්ලික්බෑන්ක්, වොරියර් ප්ලස්, ජේ වී සූ වගේ වෙබ් අඩවි වලට සම්බන්ද වෙලා එහි ඇති නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම තුළින් කොමිස් මුදල් ඉපයීම ගැන. මේ වැඩේට දැනටමත් බැහැල ඉන්න අයට ඇඩ්වාන්ස් ට්‍රික්ස් ටිකක් මේ ‍ඊ බුක් එකේ තියෙනවා. එහෙනම් බා ගෙන බලන්නකෝ.

2.5 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.