මෙන්න ඔයාලට ලස්සන ෆේස්බුක් කවර් ටෙම්ප්ලේට්ස් තොගයක්. තමන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කර ගන්න පුලුවන් ෆුලි එඩිටබල් පී එස් ඩී ෆයිල්ස්. මියුසික්, ක්ලබ් සහ පාර්ටි සම්බන්ධ පේජ් වලටනම් නියමෙට තියේවි. එහෙනම් බා ගෙන බලන්න.

126.1 MBෆේස්බුක් කවර් එක ලස්සන කර ගන්න


මෙන්න ඔයාලට ලස්සන ෆේස්බුක් කවර් ටෙම්ප්ලේට්ස් තොගයක්. තමන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කර ගන්න පුලුවන් ෆුලි එඩිටබල් පී එස් ඩී ෆයිල්ස්. මියුසික්, ක්ලබ් සහ පාර්ටි සම්බන්ධ පේජ් වලටනම් නියමෙට තියේවි. එහෙනම් බා ගෙන බලන්න.

126.1 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.