තමන්ටම කියලා බ්ලොග් එකක් සකස් කර ගන්න ගොඩක් අය දන්නවා. ඒත් ට්‍රැෆික්, රෑන්කින්, කන්ටෙන්ට් එක හරියට සකස් කර ගන්න ගොඩක් අය දන්නෙ නෑ. ගූගල් ඇඩ්සෙන්ස් වගේ දේවලින් උපයන අයට මේ ඊ බුක් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මෙහි අන්තර්ගතය ගැන ගොඩක් විස්තර මෙතන තියෙනවා. බා ගෙනම බලන්න.

1.8 MBසාර්ථක බ්ලොග් එකක් සකස් කිරීමේ ක්‍රමවේදය


තමන්ටම කියලා බ්ලොග් එකක් සකස් කර ගන්න ගොඩක් අය දන්නවා. ඒත් ට්‍රැෆික්, රෑන්කින්, කන්ටෙන්ට් එක හරියට සකස් කර ගන්න ගොඩක් අය දන්නෙ නෑ. ගූගල් ඇඩ්සෙන්ස් වගේ දේවලින් උපයන අයට මේ ඊ බුක් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මෙහි අන්තර්ගතය ගැන ගොඩක් විස්තර මෙතන තියෙනවා. බා ගෙනම බලන්න.

1.8 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.