ඔන්න ඉන්ටර්නෙට් මනී ගැන උනන්දු යාලුවන් හැමෝටම වැදගත් වෙන ඉතාමත් වටිනා වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් ‍මේ. එකක් කිව්වට මොඩ්යුල් 8ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව දුරටත් විස්තර කරලා ඊ බුක් 6ක් තියෙනවා. සල්ලි දීල ගන්න ගියොතින් සෑහෙන ගාණක් වෙනවා. ඔන්න සිංහලෙන් සොෆ්ට් වලින් නොමිලේ. මෙහි අන්තර්ගතය ගැන කියනවන්ම් ෆ්‍රීලාංසර් ඩොට් කොම් (www.freelancer.com) කියන වෙබ් අඩවියේ ටොප් 10 අතර සිටින, ඒ වගේම වර්ඩ්ප්‍රෙස් කොටසේ මුල් තැන ගත්ත ඉන්දියානු ජාතිකයෙක් තමා මේක හදලා තියෙන්නේ. සාකච්චාවක් වගේ කරගෙන යන නිසා අලුතින්ම පටන් ගන්න කෙනෙකුට වුනත් තේරුම් ගන්න ලේසියි. 
                                  බයර්ස්ල වැඩි කර ගන්නේ කොහොමද?, පොසිටිව් ෆීඩ් බැක් ගන්නේ කොහොමද?, ටිකෙන් ටික ඉහලට යන්නේ කොහොමද?, තරගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද?, තවත් විස්තර කෝටියයි. ෆයිල් එක ලොකු වැඩි නිසා කොටස් 6ට කඩලා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ටික එක තැනකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එක්ස්ට්‍රැට් කර ගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දි මතක ඇතිව ඩවුන්ලෝඩ් බට්න් එකට යටින් තියෙන ඩිරෙක්ට් ඩවුනලෝඩ් බට්න් එක ක්ලික් කරන්න. ඔබට ජය.

2.8 GB

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

ෆ්‍රීලාංසින් (Freelancing) වලින් මුල් තැන ගන්න


ඔන්න ඉන්ටර්නෙට් මනී ගැන උනන්දු යාලුවන් හැමෝටම වැදගත් වෙන ඉතාමත් වටිනා වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් ‍මේ. එකක් කිව්වට මොඩ්යුල් 8ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව දුරටත් විස්තර කරලා ඊ බුක් 6ක් තියෙනවා. සල්ලි දීල ගන්න ගියොතින් සෑහෙන ගාණක් වෙනවා. ඔන්න සිංහලෙන් සොෆ්ට් වලින් නොමිලේ. මෙහි අන්තර්ගතය ගැන කියනවන්ම් ෆ්‍රීලාංසර් ඩොට් කොම් (www.freelancer.com) කියන වෙබ් අඩවියේ ටොප් 10 අතර සිටින, ඒ වගේම වර්ඩ්ප්‍රෙස් කොටසේ මුල් තැන ගත්ත ඉන්දියානු ජාතිකයෙක් තමා මේක හදලා තියෙන්නේ. සාකච්චාවක් වගේ කරගෙන යන නිසා අලුතින්ම පටන් ගන්න කෙනෙකුට වුනත් තේරුම් ගන්න ලේසියි. 
                                  බයර්ස්ල වැඩි කර ගන්නේ කොහොමද?, පොසිටිව් ෆීඩ් බැක් ගන්නේ කොහොමද?, ටිකෙන් ටික ඉහලට යන්නේ කොහොමද?, තරගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද?, තවත් විස්තර කෝටියයි. ෆයිල් එක ලොකු වැඩි නිසා කොටස් 6ට කඩලා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ටික එක තැනකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එක්ස්ට්‍රැට් කර ගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දි මතක ඇතිව ඩවුන්ලෝඩ් බට්න් එකට යටින් තියෙන ඩිරෙක්ට් ඩවුනලෝඩ් බට්න් එක ක්ලික් කරන්න. ඔබට ජය.

2.8 GB

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

3 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.