යූ ටියුබ් ඇඩ්සෙන්ස් කරන අයට තම ආදායම ඉහළ නංවා ගන්න නම්, වැඩි ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන. ඉතිං ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රධාන දේ වෙන්නේ එස් ඊ ඕ (SEO), එහෙම නැතිනම් සර්ච් එන්ජින් ඔප්ටිමයිසේෂන් (Search Engine Optimization) කියන එක. තේරෙන සිංහලෙන් කියනවනම් අපි ගූගල්/යාහූ/බින්ග්/.... සර්ච් එකක් දාද්දි, සර්ච් ලිස්ට් එකේ උඩට අපේ වීඩියෝ එක එන විදියට හදන එක. ඉතිං මේ ඊ බුක් එකෙන් මේක කරන්නේ කොහොමද කියල ඉතාමත් සරලව කියල දීල තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ හදන් විදිය, හොදම මාතෘකාවක් යොදන විදිය, බ්ලැක් ලින්ක් හදන විදිය තව තව බෝනස් ට්‍රික්ස් තියෙනවා. එහෙනම් බා ගන්න. ඔබට ජය.

වැඩි විස්තර මෙතනින් බලන්න

1 MB


යූ ටියුබ් (YouTube) වීඩියෝ නිවරදිව එස් ඊ ඕ (SEO) කරමුයූ ටියුබ් ඇඩ්සෙන්ස් කරන අයට තම ආදායම ඉහළ නංවා ගන්න නම්, වැඩි ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන. ඉතිං ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රධාන දේ වෙන්නේ එස් ඊ ඕ (SEO), එහෙම නැතිනම් සර්ච් එන්ජින් ඔප්ටිමයිසේෂන් (Search Engine Optimization) කියන එක. තේරෙන සිංහලෙන් කියනවනම් අපි ගූගල්/යාහූ/බින්ග්/.... සර්ච් එකක් දාද්දි, සර්ච් ලිස්ට් එකේ උඩට අපේ වීඩියෝ එක එන විදියට හදන එක. ඉතිං මේ ඊ බුක් එකෙන් මේක කරන්නේ කොහොමද කියල ඉතාමත් සරලව කියල දීල තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ හදන් විදිය, හොදම මාතෘකාවක් යොදන විදිය, බ්ලැක් ලින්ක් හදන විදිය තව තව බෝනස් ට්‍රික්ස් තියෙනවා. එහෙනම් බා ගන්න. ඔබට ජය.

වැඩි විස්තර මෙතනින් බලන්න

1 MB


53 comments:

 1. I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all,.. Quantity or Quality in an SEO Project

  ReplyDelete
 2. useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!.. buy backlinks for website

  ReplyDelete
 3. This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. wordpress seo

  ReplyDelete
 4. This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. what happens with my seo when i change domain

  ReplyDelete
 5. Absolutely fantastic posting! Lots of useful information and inspiration, both of which we all need!Relay appreciate your work. backlinking

  ReplyDelete
 6. Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. look what i found

  ReplyDelete
 7. Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that insight you provide the readers! www.compumarketing.es

  ReplyDelete
 8. Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. Alexander

  ReplyDelete
 9. Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you. SEO

  ReplyDelete
 10. It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks. affordable seo packages

  ReplyDelete
 11. This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. content writing niche

  ReplyDelete
 12. Sara Professional Packers and Movers in Dubai offer unique, reliable and timely delivered at your doorstep delivery process. We are getting the best and expert at every packing and moving service with a very easy and simple. We can have service any type of relocation service, which gives a personal touch in each single product item, in addition to when you want to pack loading, unloading and unpacking of goods.
  house movers dubai
  best movers and packers dubai
  professional packers and movers in abu dhabi

  ReplyDelete
 13. RC MOVERS PACKERS is famous for House movers Dubai and Office movers Dubai that can provide comprehensive solutions for residential and commercial relocation services in your areas. We have top-level staffs who are very talented and very honest in house movers Dubai and office movers Dubai fields. They provide a complete solution for all kinds of relocation services in your locality. So if you need a house, office, and villa mover service.
  Office movers Dubai
  Home movers Dubai

  ReplyDelete
 14. We are the best company Nest Thermostat installation Dubai 3rd generation | Nest Thermostat installation 3rd generation services. We have many years of experienced in thermostat installation services.

  ReplyDelete
 15. Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us. buy backlinks

  ReplyDelete
 16. Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic 토토사이트

  ReplyDelete
 17. Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work 안전놀이터

  ReplyDelete
 18. This is my first visit to your web journal! We are a group of volunteers and new activities in the same specialty. Website gave us helpful data to work. 토토사이트

  ReplyDelete
 19. I like review sites which grasp the cost of conveying the fantastic helpful asset for nothing out of pocket. I genuinely revered perusing your posting. Much obliged to you 안전놀이터

  ReplyDelete
 20. Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web! 먹튀검증커뮤니티

  ReplyDelete
 21. It is moreover an outstanding release we actually liked going through. It isn’t really day-to-day i develop the chance to discover anything 먹튀검증업체

  ReplyDelete
 22. It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks. 토토사이트

  ReplyDelete
 23. i read your article its good for humanity thanks for sharing this its very informative 토토사이트

  ReplyDelete
 24. Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! 먹튀검증

  ReplyDelete
 25. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content! 메이저놀이터

  ReplyDelete
 26. Nice Post and Appreciated your support. We are proud that clients hold against using our moving company.
  movers and packers in dubai
  dubai movers and packers

  ReplyDelete
 27. I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. buy website traffic

  ReplyDelete
 28. Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. I enjoyed your article and planning to rewrite it on my own blog 먹튀검증

  ReplyDelete
 29. I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post안마

  ReplyDelete
 30. Thanks for sharing out this content it are really fastidious.풀싸롱

  ReplyDelete
 31. I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post 메이저놀이터

  ReplyDelete
 32. A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. 안전놀이터

  ReplyDelete
 33. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to start my own Blog Engine blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a fine example of it. 안전놀이터

  ReplyDelete
 34. I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post 토토사이트

  ReplyDelete
 35. Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing 우리카지노

  ReplyDelete
 36. Uncommon tips and clear. This will be to a great degree supportive for me when I get a chance to start my blog 먹튀검증

  ReplyDelete
 37. It is great, yet take a gander at the data at this address. 슈어맨

  ReplyDelete
 38. I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all 토토사이트

  ReplyDelete
 39. The following time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my choice to learn, but I actually thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may fix should you werent too busy searching for attention 우리카지노

  ReplyDelete
 40. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to start my own Blog Engine blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a fine example of it. 카지노사이트

  ReplyDelete
 41. On that website page, you'll see your description, why not read through this 안전놀이터추천

  ReplyDelete
 42. It is great, yet take a gander at the data at this address. 먹튀검증

  ReplyDelete
 43. Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has the same topic with your article. Thanks, great share 안전놀이터

  ReplyDelete
 44. This post is greatly simple to scrutinize and recognize without overlooking any unobtrusive components. Remarkable work! 먹튀폴리스

  ReplyDelete
 45. It was extremely helpful for me. I'm cheerful I discovered this blog. Much obliged to you for offering to us, I too dependably gain some new useful knowledge from your post. 사설토토

  ReplyDelete
 46. Nice post. I was continuously checking this blog and I am impressed! Extremely useful info particularly the last part .I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck . 먹튀검증

  ReplyDelete
 47. I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. 승인전화없는토토사이트

  ReplyDelete
 48. I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place 먹튀검증사이트

  ReplyDelete
 49. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative . 먹튀검증센터

  ReplyDelete
 50. I got too much interesting stuff on your blog. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! Keep up the good work. 먹튀검증

  ReplyDelete
 51. Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. www.marketing1on1.com/link-building-services

  ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.