තහනම් කරපු කියපු ගමන් කස්ටියට මතක් වෙන්නේ 18+ ඒවානේ. ඒත් 18+ විතරක් නෙවේ, තව වැඩ ගොඩක් ගන්න පුලුවන් සුපිරි වී පී එන් සොෆ්ට්වෙයා එකක් ගැනයි මේ කියනනේ. සම්පූර්ණ අන්තර්ජාල නිදහස, මීඩියා ප්ලේයර්, ටොරන්ට් ස්ට්‍රීමින්, ඇනොනිමස් බ්‍රව්‍රසින් වගේම, තමන්ට කැමති රටක අයි පී එකකින් ලොග් වෙන්නත් පුලුවන්. නම හෝලා. ක්‍රැක්, පැච් මොනවත් නෑ. එහෙනම් බා ගන්න. ඔබට ජය.

21.8 MB
තහනම් කරපු වෙබ් අඩවි වලට රිංගමු (Hola VPN)


තහනම් කරපු කියපු ගමන් කස්ටියට මතක් වෙන්නේ 18+ ඒවානේ. ඒත් 18+ විතරක් නෙවේ, තව වැඩ ගොඩක් ගන්න පුලුවන් සුපිරි වී පී එන් සොෆ්ට්වෙයා එකක් ගැනයි මේ කියනනේ. සම්පූර්ණ අන්තර්ජාල නිදහස, මීඩියා ප්ලේයර්, ටොරන්ට් ස්ට්‍රීමින්, ඇනොනිමස් බ්‍රව්‍රසින් වගේම, තමන්ට කැමති රටක අයි පී එකකින් ලොග් වෙන්නත් පුලුවන්. නම හෝලා. ක්‍රැක්, පැච් මොනවත් නෑ. එහෙනම් බා ගන්න. ඔබට ජය.

21.8 MB
2 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.