වීඩියෝ ඇනිමේෂන් වැඩ වලදි මූලික වශයෙන් භාවිතා වන මෘදුකාංයක් ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස්. ඒ වගේම ලේසියෙන් එඩිට් කරලා ගන්න, ලස්සන ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටෙම්ප්ලේට්ස් තොගයක් මීට ඉස්සර දුන්නා ඔයාලට මතක ඇති. ඉතිං ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ගැන කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙකුට වුනත් ලේසියෙන් ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ඉගෙන ගන්න වෙබ් අඩවියක් මේ. බේ අඩවියේ නම වීඩියෝ කොපයිලට් ඩොට් නෙට්. 

අඩංගු දෑ
00. Welcome
01. Introduction
02. Effects
03. Animation
04. Keying & Transparency
05. Motion Tracking
06. Time Remapping
07. 3D Integration
08. Titles: 1 & 2
09. Expressions
10. Rendering

මෙතන ක්ලික් කරලා වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. ඔබට ජය.

ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් මුල සිට උගෙනිමු


වීඩියෝ ඇනිමේෂන් වැඩ වලදි මූලික වශයෙන් භාවිතා වන මෘදුකාංයක් ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස්. ඒ වගේම ලේසියෙන් එඩිට් කරලා ගන්න, ලස්සන ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටෙම්ප්ලේට්ස් තොගයක් මීට ඉස්සර දුන්නා ඔයාලට මතක ඇති. ඉතිං ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ගැන කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙකුට වුනත් ලේසියෙන් ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ඉගෙන ගන්න වෙබ් අඩවියක් මේ. බේ අඩවියේ නම වීඩියෝ කොපයිලට් ඩොට් නෙට්. 

අඩංගු දෑ
00. Welcome
01. Introduction
02. Effects
03. Animation
04. Keying & Transparency
05. Motion Tracking
06. Time Remapping
07. 3D Integration
08. Titles: 1 & 2
09. Expressions
10. Rendering

මෙතන ක්ලික් කරලා වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. ඔබට ජය.

3 comments:

 1. aiye mage fiverr eke salli vagayak thiyenava mata eka lankave bankuvata ganda puluvanda. ekata payoneer cad ekak nativa puluvanda. mama aluten vada pata gatte internet job. plz help me plz plz help me mage fiveerr account eka cansal karala dan eyala salli ganda kiyanava man ganda dan na plz help me. fiverr eken kelinma bank ekata salli yavanda baida?

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. https://abiwicks.blogspot.com/2017/05/blog-post.html?m=1

  ඇඩෝබි අාෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් අැතුළු සියළු මෘදුකාංග බාගත කරන්න (සිංහල)- abiwicks blog

  ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.